B&P Engineering wdrożyło procedury bezpieczeństwa

W środę 11 marca br. kierownictwo firmy zorganizowało spotkanie załogi ze specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, a zarazem prezesem Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie, Stanisławem Mazurem. Wydarzeniu towarzyszyły szczególne środki ostrożności. Przed rozpoczęciem spotkania personel medyczny zmierzył temperaturę, odkaził ręce oraz wręczył maseczkę ochronną każdemu pracownikowi. Następnie głos zabrał Prezes Stanisław Mazur.

Chciałbym przede wszystkim podziękować panu Peterowi Bauerowi oraz kierownictwu firmy, jak też pogratulować wyjątkowej zapobiegliwości i dbałości o firmę i jej pracowników – mówił – B&P Engineering jest prawdopodobnie pierwszym zakładem w kraju, gdzie podjęto tak stanowcze działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Możecie, a właściwie powinniście, być stawiani innym za wzór.

więcej pod linkiem:

https://www.engineering-bp.com/news-art/biezace-aktualnosci/trzymamy-reke-na-pulsie…/195