EDA o obecnej sytuacji w branży mleczarskiej

Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa (EDA) przygotowało stanowisko w związku z sytuacją w branży mleczarskiej spowodowaną pandemią koronawirusa. Poniżej prezentujemy jego treść:

 

„Obecnie zmagamy się z trzema ważnymi kwestiami: zdrowiem ludzi, zaopatrzeniem medycznym oraz żywnościowym. Przy ustanawianiu coraz bardziej rygorystycznych planów ograniczania na poziomie krajowym należy pamiętać o zależności tych trzech istotnych kwestii od innych gałęzi przemysłu, siły roboczej, materiałów i podaży w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.

Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich etapów w procesie przetwarzania mleka jest ograniczone z powodu braku siły roboczej na rynku mleczarskim (#MilkHeroes) z powodu pandemii koronawirusa, w tym ograniczeń swobodnego przepływu siły roboczej i zespołów wsparcia technicznego w krajach i między państwami członkowskimi (np. Z  Czechy do Niemiec).

Lokalne targowiska są głównym rynkiem zbytu dla wielu mleczarni MŚP w całej Unii.  Zamknięcie ich w niektórych krajach (np. W Chorwacji czy Francji) spowodowało odcięcie dużej liczby mleczarni z MŚP od ich najważniejszych rynków zbytu. W obecnej sytuacji nie można zagwarantować odbioru odpowiedniego mleka i jego przetwarzania przez inne mleczarnie. Jest to jeden z powodów, dla których poprosiliśmy (19 marca 2020 r.) o pilne ustanowienie programów dla producentów mleka i przedsiębiorstw przetwórstwa mleka (patrz poniżej).

Dziś, kiedy mobilizujemy wszystkie nasze wysiłki i zdolności, aby zapewnić niezawodne i stabilne dostawy mleka i produktów mlecznych, zarówno na jednolitym rynku UE, jak i na poziomie międzynarodowym, mleczarnie w Unii stoją pod silną presją sektora detalicznego, aby obniżyć ceny w przypadku towarów gotowych dla konsumentów (zwłaszcza mleka UTH) i akceptowania dłuższych opóźnień w płatnościach. Choć zdajemy sobie sprawę z niezwykłego zaangażowania pracowników handlu detalicznego w nasze wspólne wysiłki na rzecz przechowywania zapasów na półkach i lodówkach, wszyscy musimy potępić taką presję ze strony sektora handlu detalicznego, którą można zakwalifikować jedynie jako nieetyczne.

Sytuacja rynkowa i sytuacja eksportowa w odniesieniu do zwiększonej produkcji masowej (masła, serów) stały się jeszcze bardziej niepokojące: zamknięcie w chwili obecnej zasadniczo we wszystkich częściach Unii i wzrost wolumenu mleka surowego (sezonowy szczyt produkcji mleka ) w połączeniu z rosnącą liczbą pracowników poddanych kwarantannie i ograniczoną podażą zasobów operacyjnych (materiały opakowaniowe i inne produkty gotowe do spożycia przez konsumentów) zmusza mleczarnie w UE do przenoszenia produkcji mleka do mniej pracochłonnych i mniej zależnych od opakowania zakładów przetwórczych (wieże suszarnicze).

Ponadto w całej Europie operacje eksportowe są ograniczone dostępnością kontenerów i frachtów. W tej sytuacji przechowywanie przetworów mlecznych (masło i sery) to jedyna opcja.  Dlatego koszty przechowywania rosną w całej Unii.

Dlatego powtarzamy nasze prośby do Komisji Europejskiej i państw członkowskich naszego związku:

1) nadal nalegać na szczeblu państw członkowskich, aby umożliwić ciągłe pozyskiwanie mleka oraz dystrybucję mleka i przetworów mlecznych, a także przepływ siły roboczej w całej Unii i poza jej granicami,

2) aktywny program dopłat do prywatnego przechowywania zgodnie z częścią II rozporządzenia (UE) 1308/2013 w odniesieniu do masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów (wszystkich rodzajów),

3) ustanowienie systemu, który umożliwi priorytetowy dostęp do kontenerów i zdolności przewozowych produktów sklasyfikowanych jako „niezbędne”, takich jak mleko i produkty mleczne.

4) pilne ustanowienie programu dla producentów mleka w celu pozbycia się go w przypadku, gdy mleko nie może zostać odebrane z powodu braku zdolności do odbioru, przetwarzania lub odcięcia od rynków zbytu (lokalne targowiska), które są konsekwencją koronawirusa.

5) pilne ustanowienie programu dla przetwórców mleka w celu alternatywnych zastosowań mleka (na przykład produkty luzem zamiast dóbr konsumpcyjnych) w przypadku kontynuacji odbioru mleka, ale zamknięcia zdolności przetwórczych o (regionalnym) znaczeniu systemowym (jako konsekwencji covid19).

 

Oryginalne stanowisko EDA: kliknij: eda