Marek Pawlak (Schur Flexibles): pracujemy bez przestojów

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów biznesowych zdecydowaliśmy się wprowadzić szereg działań, które mają na celu zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, a także utrzymać funkcjonowanie naszej firmy.

Obecnie zakład pracuje bez przestojów. Na tą chwilę nie posiadamy wiedzy o żadnym zarażeniu koronawirusem w naszej firmie.

Pracownicy, którzy mogą swoją pracę wykonywać w trybie home office zostali skierowani do takiej pracy, utrzymując w biurach jedynie dyżury pracujące na zasadach rotacyjnych.

W działach, w których potrzebna jest praca bezpośrednio z pracownikami produkcji takich jak np. przygotowanie produkcji czy też technologia wprowadziliśmy rotacyjny tryb pracy. Pracownicy mają zakaz przemieszczania się pomiędzy obiektami (z wyjątkiem magazynu i pracowników dowożących towary między lokalizacjami). Dodatkowo zdecydowaliśmy się ograniczyć kontakty międzydziałowe do niezbędnych – zwłaszcza w przypadku mieszalni pracownicy pozostawiają farby w wyznaczonych miejscach z których po ich opuszczeniu odbierają je pracownicy działu drukarni.

 

Wszystkie spotkania odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, które pozwalają prowadzić je przez videokonferencje.

Każdy z zakładów podzielony jest na strefy administracyjną i produkcyjną – pracownicy mogą poruszać się tylko w ramach danej strefy z wyjątkami osób upoważnionych, które pełnią rolę osób kontaktowych.

Ponadto, we wszystkich strefach w zakładzie umieściliśmy dodatkowe pojemniki z płynami do dezynfekcji.

Pracownicy zostali także przeszkoleni z zakresu zapobiegania przenoszeniu się wirusa oraz wymaganych środków utrzymania higieny zapobiegających zakażeniu. Cały czas te informacje są wyświetlane na monitorach dostępnych na terenie obu zakładów. Informacje te zostały przygotowane w oparciu o wytyczne NFZ. Z uwagi na pracowników obcojęzycznych kluczowa informacja w tej sprawie została przygotowana w języku angielskim i ukraińskim.

Marek Pawlak

 

Od pracowników zebrano dobrowolne deklaracje zdrowotne mające na celu przeprowadzenie wywiadu pozwalającego na zidentyfikowanie pracowników będących potencjalnie zarażonych i mogących stanowić źródło zarażenia dla innych osób.

 

Zewnętrzna firma sprzątająca została pouczona i poproszona o ciągłą dezynfekcję miejsc dotykanych przez wiele osób i wykonuje codzienne czyszczenie klamek drzwi i przycisków

 

Zgromadziliśmy też odpowiednie zapasy surowców jak również materiałów higienicznych pozwalających na zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu.

 

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom na bieżąco realizujemy wszystkie zamówienia.