Marnowanie żywności to dziś bardzo poważny problem

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oszacowała, że ​​w 2005 r. jedna trzecia całej żywności dostępnej do spożycia została zmarnowana.

Co robimy źle?
  • W krajach uprzemysłowionych żywność wyrzuca się, gdy produkcja przekracza popyt. Nadwyżki upraw są sprzedawane jako pasza dla zwierząt.
  • Nieatrakcyjnie wyglądające produkty spożywcze są wyrzucane.
  • Świeże produkty często ulegają zepsuciu w gorącym klimacie z powodu braku transportu oraz złego przechowywania.
  • Nieprzestrzeganie minimalnych norm bezpieczeństwa żywności może prowadzić do strat żywności (z powodu naturalnie występujących toksyn, skażonej wody, niebezpiecznego stosowania pestycydów lub pozostałości leków weterynaryjnych).
  • Złe i niehigieniczne warunki przechowywania oraz brak odpowiedniej kontroli temperatury mogą również powodować zagrożenie bezpieczeństwa żywności.
  • Zdarza się, że rolnicy zbyt wcześnie zbierają plony ze względu na potrzebę uzyskania gotówki. W ten sposób następuje utrata wartości odżywczej i ekonomicznej żywności.
  • Błędy podczas przetwarzania lub pakowania często prowadzą do wyrzucania produktów spożywczych.

Światowy Program Żywnościowy podaje, że liczba osób dotkniętych głodem wzrośnie o 130 milionów osób w porównaniu do roku ubiegłego, tylko z powodu Covid-19.

Dlaczego robimy źle?

Restauracje serwują posiłki w formie bufetu po ustalonych cenach, co zachęca ludzi do napełniania talerzy większą ilością jedzenia, niż mogą faktycznie zjeść. Sklepy detaliczne oferują okazje „jeden za darmo”. Oba prowadzą do marnotrawstwa.

Obliczenia FAO wykazały, że konsumenci są odpowiedzialni tylko w 8% za marnowanie żywności, ale ten wskaźnik może niedługo dojść nawet do 19%. Szacuje się, że gdy zamożność konsumentów osiągnie próg wydatków wynoszący około 6 EUR na osobę dziennie, problem marnowania żywności drastycznie wzrośnie.
Środki mające na celu ograniczenie niegospodarnego rozporządzenia żywnością prawdopodobnie staną się równie ważne, jak środki kontroli zmian klimatu i będą musiały zostać wprowadzone jednocześnie.

Jednym z powodów, dla których problem wyrzucania żywności stanie się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, jest fakt, że żywność roślinna preferowana w planach łagodzenia zmian klimatycznych jest bardziej podatna na marnotrawstwo.