Wojciechowski popiera polski plan zwiększenia wydatków na WPR

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że zaleci państwom członkowskim poparcie polskiej propozycji zwiększenia budżetu na unijne dotacje rolnicze o 10% w porównaniu z tym, co Komisja zaproponowała w 2018 r.

W przeddzień Rady UE do spraw rolnictwa i rybołówstwa premier Mateusz Morawiecki wysłał list do Wojciechowskiego z propozycją zwiększenia dofinansowania do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), które zostałoby w całości przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne w ramach pierwszego i drugiego filaru WPR, a mianowicie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Według polskiego stanowiska zwiększenie budżetu WPR pozwoli wszystkim państwom członkowskim UE na dalsze podejmowanie konkretnych działań w obliczu wyzwań z powodu pandemii COVID-19.

Poproszony przez dziennikarza o skomentowanie tego listu komisarz Wojciechowski powiedział, że polska propozycja była bardzo interesująca i powinniśmy ją poważnie rozważyć. Każdy głos za zwiększeniem budżetu WPR to dobra wiadomość. Komisarz dodał, że zachęci Radę do realizacji planu podczas debaty politycznej.

Duma z WPR

Musimy być lojalni wobec naszej wspólnej polityki rolnej, powiedziała Marija Vučković, minister rolnictwa Chorwacji, przypominając, że w tym roku przypada 60. rocznica nawiązania współpracy.

Zdaniem Wojciechowskiego w państwach członkowskich panuje już powszechna opinia, że ​​UE musi wzmocnić dział poświęcony rolnikom w ramach budżetu wieloletnich ram finansowych (WRF), ze szczególnym uwzględnieniem funduszu rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ ma on wpływ na zmniejszanie różnic między państwami członkowskimi.

Komisarz podkreślił, że kryzys jeszcze bardziej uwidocznił potrzebę zapewnienia WPR większej liczby narzędzi zarządzania kryzysowego. Nasza polityka rolna jest przygotowana na normalny czas, ale nie na kryzys i powinna zostać zreformowana w przyszłości, aby poprawić możliwości interwencji w takich sytuacjach – powiedział.

Więcej WPR, mniej pomocy państwa

W liście wystosowanym przez polski rząd skrytykowano nowy program pomocy państwa uruchomiony przez Komisję, aby poradzić sobie z negatywnymi konsekwencjami pandemii w rolnictwie.

Chociaż jest to konieczne, pomoc ta stwarza realne ryzyko tworzenia nowych dysproporcji poprzez osłabienie istniejących pozytywnych efektów polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich, czytamy w liście.

Ponieważ niektóre państwa członkowskie nie będą mogły pozwolić sobie na wysoki poziom pomocy państwa, nowe ramy antymonopolowe mogą spowodować drastyczne pogłębienie różnic rozwojowych i warunków konkurencji rolnej na wspólnym rynku UE.

List kończy się stwierdzeniem, że rolnictwo może sprostać tym dodatkowym wyzwaniom jedynie dzięki wspólnemu, adekwatnemu wsparciu budżetowemu.

Wojciechowski zgodził się również, że UE powinna monitorować tę „szczególną sytuację”, ponieważ może to być powodem do niepokoju dla jednolitego rynku i uczciwej konkurencji w państwach członkowskich.

 

źródło: euractiv.com