Wpływ oleju palmowego na gospodarkę i środowisko

Olej palmowy jest często kojarzony przede wszystkim z tropikalnym wylesianiem. Badanie opublikowane w Rocznym Przeglądzie Gospodarki Zasobów pokazuje, że szybka ekspansja palmy olejowej znacznie przyczyniła się również do wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa w lokalnych społecznościach, szczególnie w Azji.

Na potrzeby badań naukowcy zajmujący się rolnictwem z Uniwersytetu w Getyndze i Uniwersytetu IPB w Bogor (Indonezja) ocenili wyniki ponad 30 lat badań nad środowiskowymi, ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami uprawy palmy olejowej w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Połączyli wyniki z danymi z Indonezji, które gromadzą od 2012 r. Dane z badań pokazują, że ekspansja palmy olejowej w niektórych regionach świata – zwłaszcza w Indonezji i Malezji – znacząco przyczynia się do wylesiania lasów tropikalnych i utraty różnorodności biologicznej. Wycinka lasów prowadzi również do znacznych emisji dwutlenku węgla i innych problemów środowiskowych.

Produkcja oleju palmowego ma też zalety

Jednak zakaz produkcji i handlu olejem palmowym nie byłby trwałym rozwiązaniem, powiedział autor badania Matin Qaim, ekonomista rolnictwa na Uniwersytecie w Getyndze. Powodem jest to, że olej palmowy wytwarza trzy razy więcej oleju na hektar niż soja, rzepak czy słonecznik. Oznacza to, że gdyby olej palmowy zastąpiono alternatywnymi olejami roślinnymi, potrzeba byłoby znacznie więcej ziemi pod uprawę, z dodatkową utratą lasów i innych siedlisk przyrodniczych.

Autorzy podsumowują, że opracowanie i wdrożenie bardziej zrównoważonych systemów produkcji to wyzwania wymagające zarówno innowacyjnych badań, jak i kształtowania polityki. 

Zakaz stosowania oleju palmowego miałby również negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne w krajach produkujących. Często zakłada się, że palma oleista jest uprawiana tylko na dużych plantacjach przemysłowych”, powiedział Qaim. „W rzeczywistości jednak około połowa światowego oleju palmowego jest produkowana przez drobnych producentów rolnych. Nasze dane pokazują, że uprawa palmy olejowej zwiększa zyski i dochody w sektorze małych gospodarstw, a także podnosi płace i tworzy dodatkowe miejsca pracy dla robotników wiejskich. Chociaż zdarzają się przypadki konfliktów o ziemię, ogólnie boom na palmy olejowe znacznie zmniejszył ubóstwo na obszarach wiejskich w Indonezji i innych krajach produkujących. Ważnym krokiem naprzód byłyby jasno i sprawiedliwie określone prawa do gruntów oraz lepszy dostęp drobnych rolników do szkoleń, kredytów i nowoczesnych technologii.

Celem powinno być uczynienie produkcji oleju palmowego bardziej przyjaznym dla środowiska i klimatu, powiedział współautor badań Ingo Grass z Uniwersytetu Hohenheim. Wysokie plony na już uprawianej ziemi są ważne, aby ograniczyć dodatkowe wylesianie. Krajobrazy mozaikowe, w których palma olejowa jest połączona z płatami lasów i innych upraw w systemach rolno-leśnych, mogą również pomóc w ochronie różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu.

 

 

źródło: ift.org