Raport POHID: jak radzi sobie handel

Polska Organizacja Handlu i dystrybucji (POHID) opublikowała raport o stanie handlu w Polsce w czasach pandemii.

Sytuacja jest trudna, ale do wytrzymania dla co piątej firmy (20,5%). Co piąta firma deklarowała też, że skutki pandemii nie wpłynęły na jej sytuację w znacznym zakresie lub w ogóle, przy czym najczęściej nie odczuwały lub słabo odczuwały skutki pandemii duże i średnie firmy związane z handlem.
Mimo, że firmy gorzej lub lepiej radzą sobie ze skutkami mrożenia gospodarki, korzystając z niektórych form pomocy i zgłaszając postulaty uruchomienia dedykowanych form wsparcia, to dla zdecydowanej większości najważniejszy jest powrót do normalności. Warto tez podkreślić, że powrót do normalności nie będzie oznaczał powrotu do obrotów sprzed pandemii. Handel liczy się z barierą popytową, problemami z zaopatrzeniem, ograniczeniami, które obejmuje handel, wreszcie dodatkowymi nakładami związanymi z bezpieczeństwem pracowników i klientów. Te czynniki z pewnością wpłyną na zmniejszenie rentowności.

cały raport dostępny tutaj:

BADANIE: Jak handel radzi sobie ze skutkami gospodarczymi pandemii