Dziś Międzynarodowy Dzień Mleka!

1 czerwca to nie tylko Międzynarodowy Dzień Dziecka, to również Światowy Dzień Mleka. Z tej okazji Europejskie Stowarzyszenie Mleczarzy (EDA) przypomina najważniejsze korzyści płynące ze spożywania mleka i nabiału, a także podkreśla znaczący udział sektora mleczarskiego w gospodarce. Uczcijmy ten dzień szklanką mleka!

Nabiał, niezbędny dla twojego życia

Obecny kryzys COVID-19 po raz kolejny pokazuje, że mleko i produkty mleczne są uważane za podstawowe źródło diety. Chcąc sprostać oczekiwaniom konsumentów, sektor mleczarski dokłada wszelkich starań, aby uzupełniać na bieżąco półki i lodówki w magazynach w całej Europie. W czasach tego niespotykanego dotąd kryzysu zdrowotnego władze podkreślają, że dobry stan zdrowia i sposób odżywiania ma decydujące znaczenie dla ogólnej odporności. Jesteśmy dumni, że mleko i nabiał mogą tutaj odgrywać tak ważną rolę, ponieważ codzienne spożywanie mleka jest ważną częścią zaleceń dietetycznych UE dotyczących zdrowej i zrównoważonej diety we wszystkich grupach wiekowych. Dzięki naturalnemu bogactwu składników odżywczych mleko i produkty mleczne odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zdrowego życia i dobrego samopoczucia obywatelom UE. Produkty mleczne zapewniają szeroki i unikalny asortyment niezbędnych mikro- i makroelementów w przystępnej cenie, a także szeroki wybór produktów dla różnych smaków i potrzeb. Mleko i nabiał: pożywne z natury i niezbędne dla twojego życia!

Nabiał, aktor na rzecz zrównoważonego rozwoju

Europejski sektor mleczarski nieustannie pracuje nad poprawą planu zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie środowiskowej, gospodarczej i społecznej poprzez różne inicjatywy i partnerstwa na szczeblu krajowym, unijnym i globalnym. Sektor odgrywa istotną rolę w zapewnieniu zrównoważonych modeli produkcji, odwróceniu degradacji gleby i wspieraniu środowiska innowacji, a wszystko to prowadzi do bardziej zrównoważonych systemów żywności. Sektor mleczarski był szczególnie aktywny w ostatnich latach, chcąc zmniejszyć swój wpływ na klimat, zapewniając jednocześnie poprawę wszystkich innych wskaźników środowiskowych. Produkty mleczne są zatem niezbędne dla zdrowia i utrzymania zrównoważonej, pełnowartościowej diety.

Nabiał i jego ważna rola dla społeczeństwa

Mając 12 000 zakładów przetwórstwa mleka i przetworów mlecznych w całej Europie, nasz sektor stanowi gospodarczy kręgosłup wiejskiej Europy i bazę przemysłową na wielu tzw. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Codziennie współpracujemy z ponad 700 000 gospodarstw mlecznych, co stanowi 14% całego przemysłu spożywczego w UE. Wraz z ponad 300 000 pracowników przemysłu, z czego 45 000 jest bezpośrednio związanych z eksportem mleka z UE, wszyscy gwarantujemy wysoką jakość naszego surowca i naszych produktów mlecznych, które są istotną częścią naszego dziedzictwa kulinarnego i naszego europejskiego skarbu kultury.

Nabiał kształtuje krajobraz gospodarczy UE

Sektor samowystarczalny na poziomie 112%, pomagający zapewnić globalne bezpieczeństwo żywności i żywienia, spożycie mleka i przetworów mlecznych w UE ma pozostać stabilne, podczas gdy globalny popyt wzrośnie o 2% rocznie w nadchodzących dziesięcioleciach. Podczas gdy 5 spośród 10 światowych TOP 10 mleczarni ma swoją siedzibę w Europie. Wspieramy starania Komisji Europejskiej o zrównoważony rozwój handlu światowego i jako sektor mleczarski jesteśmy dumni z dodania prawie 10 miliardów euro do dodatniego bilansu handlowego UE.