Import i eksport jabłek i soku jabłkowego w Polsce

Bożena Nosecka, Anna Bugała

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

 

Polska jest trzecim, po Chinach i USA, producentem jabłek na świecie. W latach 2016-2018 udział Chin, USA i Polski w zbiorach tych owoców wyniósł kolejno 48%, 8% i 4%. W okresie tym z udziałem ok. 10% zajmowaliśmy razem z USA trzecie miejsce w globalnym eksporcie (brutto) jabłek. Większy był jedynie udział Włoch (11%) i Chin (14%)

Polska jest także drugim, po Chinach, światowym producentem i eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego oraz drugim, po Niemczech, eksporterem nieskoncentrowanego soku z tych owoców. W krajowych zbiorach owoców udział jabłek w latach 2010-2014 wyniósł 74%, natomiast w latach 20152019 – 78%. Tempo wzrostu zbiorów jabłek w ostatnich dziesięciu latach jest szybsze niż podczas zbioru większości pozostałych gatunków owoców (poza borówkami wysokimi). Jabłka dominują także w eksporcie owoców z Polski. W okresie 2015-2019, podobnie jak w pięciu poprzednich latach, udział ten wyniósł 78%. W wartości eksportu owoców udział jabłek obniżył się z 57 do 54%. W krajowym wolumenie produkcji przetworów owocowych udział zagęszczonego soku jabłkowego w latach 2015-2019 wyniósł 26%. W wolumenie eksportu przetworów owocowych, zagęszczony sok jabłkowy stanowił 28%, a wartość ich sprzedaży wyniosła 24%, wobec odpowiednio 29% i 28% w latach 2010-2014. Udział nieskoncentrowanego soku jabłkowego w wolumenie eksportu wzrósł z 6 do 13%, a jego wartość z 2 do 4%. Jabłka i soki jabłkowe (zagęszczone i nieskoncentrowane) w latach 20152019 stanowiły 36% łącznej wartości zagranicznej sprzedaży owoców i ich przetworów, a w całym eksporcie produktów ogrodnictwa i ich przetworów 25%.