Idź do szkoły ze Spomlekiem!

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w ubiegłym roku zaangażowała się w powstanie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Uczniowie kształcą się w zawodzie – Technik Przetwórstwa Mleczarskiego. W tym roku ruszył kolejny nabór do klasy pierwszej.

Byliśmy pełni obaw czy w tych czasach, kiedy wiele osób wybiera kierunki kształcenia związane z elektroniką, komputerami zechcą podjąć naukę w technikum związanym z przetwórstwem mleka – dziedziną mało popularną, kojarzoną z ciężką pracą w spółdzielni – mleczarni. Dodatkowo słowo spółdzielnia budzi archaiczne skojarzenia, a mleczarnia kojarzy nam się z babciami, które noszą do niej mleko w kankach. Brzmi dziwnie, ale dążąc do uruchomienia nowego kierunku kształcenia, wiedzieliśmy, że musimy podjąć wyzwanie związane z przekonaniem młodych ludzi o wartości podjęcia nauki w klasie o takim profilu. Obalić te skojarzenia i pokazać, że dzisiaj mleczarnia to nowoczesny, zmechanizowany zakład. To już firma ogólnopolska, dla której ludzie są wartością nadrzędną, a wytwarzane produkty są najwyżej jakości – mówi Aneta Mostowiec, Rzecznik prasowy SM Spomlek.

Praktyczne zajęcia

Kierunek kształcenia w ZSR w Woli Osowińskiej znalazł w ubiegłym roku zwolenników. Powstała 30-osobowa klasa. Do czasu epidemii młodzież odbywała praktyczne zajęcia w zakładzie Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim zdobywając wiedzę z zakresu produkcji wyrobów mleczarskich. Nabyte doświadczenie i kwalifikacje dzięki zajęciom praktycznym, których z roku na rok jest coraz więcej, pozwolą młodym ludziom znaleźć pracę m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorstwach rolniczych o charakterze produkcyjnym i usługowym lub laboratoriach oceniających surowce spożywcze. Poza tym, młodzi ludzie będą doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach w instytucjach państwowych i urzędach służb rolnych lub prowadzenia własnej działalności związanej z branżą mleczarską.

Dodatkowym atutem kształcenia na tym kierunku jest zdobywanie doświadczenia podczas wizyt studyjnych w zmechanizowanych i zrobotyzowanych gospodarstwach rolnych.

Pierwszy rok kształcenia pokazał, że technik przetwórstwa mleczarskiego był bardzo dobrym wyborem dla 30 młodych osób, którzy niejednokrotnie szukają w życiu swojego celu i myślą o swojej przyszłości. Mamy nadzieję, że mimo wyjątkowego okresu w jakim przyszło nam teraz żyć, młodzież wybierze w tym roku naszą szkołę i zdecyduje się na naukę m.in. w technikum przetwórstwa mleczarskiego – mówi Beata Żurawska – Polkowska, Dyrektor ZSR w Woli Osowińskiej.

Uznanie dla najlepszych

W tym roku Spomlek ufunduje stypendia naukowe dla pięciu najlepszych uczniów z technikum przetwórstwa mleczarskiego. To również zachęta do podejmowania starań celem osiągania bardzo dobrych wyników w nauce.

Absolwenci kierunku Technik Przetwórstwa Mleczarskiego będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych: wytwarzania wyrobów mleczarskich; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich; planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich; oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne; magazynowania wytworzonych produktów.