Bezpieczeństwo żywności nie jest priorytetem?

Komisarz do spraw środowiska Virginijus Sinkevičius podał w wątpliwość długotrwały prymat bezpieczeństwa żywnościowego nad aspektami środowiskowymi w obecnym systemie żywnościowym UE. Sinkevičius sugeruje, że dotychczasowe obawy mogą ustąpić miejsca takim kwestiom jak zmiany klimatu, zrównoważony rozwój lub różnorodność biologiczna.

Bezpieczeństwo żywnościowe nie jest już poważnym problemem Unii Europejskiej – powiedział eurodeputowanym w komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego (COMAGRI) w poniedziałek (22 czerwca).

Priorytety…

Sinkevičius uznał, że w europejskim systemie żywności dominują inne wyzwania, nad którymi należy się baczniej pochylić, takie jak marnotrawienie żywności, nadmierna konsumpcja, otyłość i ogólny wpływ rolnictwa na środowisko.

Argumentem komisarza było stwierdzenie, że nawet w czasie pandemii bezpieczeństwo żywności nie zostało zachwiane. Pandemia COVID-19 pokazała odporność dostaw żywności w UE – potwierdził Sinkevičius.

Według komisarza najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w najbliższej przyszłości jest jak najszybsze przejście na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe, aby stawić czoła koniecznym dostosowaniom spowodowanym zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

Jego stanowisko wywołało jednak pewne kontrowersje, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe jest koncepcją zapisaną w traktatach międzynarodowych. Wraz ze wsparciem rolników zajmuje centralne miejsce w głównym unijnym programie dopłat do rolnictwa oraz wspólnej polityce rolnej (WPR).

Komisja podkreśliła kwestię bezpieczeństwa żywności, jak pracę na rzecz walki ze zmianą klimatu jako dwa kluczowe aspekty swojej niedawnej propozycji zwiększenia wydatków na rolnictwo w przyszłym budżecie długoterminowym UE.

Obawy Komisji

Posłowie do PE nie zareagowali natychmiastowo na uwagi Sinkevičiusa, ale już kilkakrotnie wyrazili wątpliwości co do wpływu, jaki nowa sztandarowa polityka żywnościowa Komisji, strategia Farm to Fork (F2F), będzie miała na bezpieczeństwo żywnościowe.

Przewodniczący COMAGRI, niemiecki poseł Norbert Lins, skomentował po opublikowaniu strategii, że jej celem powinno być zapewnienie, aby europejski system rolno-spożywczy nadal zapewniał bezpieczeństwo żywnościowe.

 

źródło: euractiv.com