Branża spożywcza a COVID-19

PKO BP opublikował raport dotyczący przychodów w branży spożywczej z uwzględnieniem wpływu COVID-19. W raporcie przeczytamy podsumowanie ubiegłego kwartału oraz prognozy na najbliższe trzy miesiące.

Coraz gorsze prognozy zbiorów zbóż w UE

Komisja Europejska wskazuje na większa skalę spadków zbiorów pszenicy w UE-27 w porównaniu z oczekiwaniami zbiorów pszenicy na świecie. Wzrosnąć może światowy popyt na pszenicę do produkcji żywności. Uwagę zwraca także zdecydowanie niższa, bo o 49% r/r produkcja pszenicy w Wielkiej Brytanii. Mniejszych zbiorów oczekuje się także w USA, na Ukrainie, natomiast wzrostu w Kanadzie, Kazachstanie i Rosji. Jednocześnie zmniejszyć się może zapotrzebowanie na zboża paszowe, z uwagi na większą produkcję m.in. kukurydzy. Światowy bilans pszenicy w sez. 2020/21 będzie prawdopodobnie bardziej komfortowy niż w 2019/20.

Wzmożony popyt od marca spowodował wyraźne wzrosty produkcji kasz i makaronów, zmalała natomiast produkcja pieczywa w Polsce.

Spadki cen mleka

Z danych KE wynika, że produkcja mleka w państwach UE w kwietniu spowolniła. Największy wpływ na spadki dynamiki miało zmniejszenie produkcji we Francji będące konsekwencją pogorszenia sytuacji na rynku mleka z powodu COVID-19.

W kwietniu unijna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła, a produkcja masła zwiększyła się. Spadła natomiast produkcja serów, która w sposób istotny została dotknięta przez pandemię koronawirusa z uwagi na zmniejszony popyt w gastronomii. Mimo odmrażania kanału HoReCa, popyt na rynku UE będzie prawdopodobnie utrzymywał się na poziomie poniżej „normalnego” w najbliższych miesiącach, co w połączeniu z negatywnymi następstwami COVID-19 dla konsumentów (wzrost bezrobocia, spadek dochodów rozporządzalnych) może oddziaływać hamująco na popyt na sery na rynku UE. W przypadku Polski, może odbić się to negatywnie na sprzedaży serów mozzarella i cheddar, mających znaczący udział w strukturze eksportu. Z danych MRiRW wynika, że polski eksport serów i twarogów w kwietniu 2020 odnotował największy spadek spośród głównych grup produktów mleczarskich.

W kwietniu nastąpiło ożywienie eksportu mleczarskiego z UE do Chin.

Dalsze spadki na rynku trzody

W kwietniu nastąpiło przyspieszenie sprzedaży wieprzowiny do Chin wskutek odmrażania tamtejszej gospodarki. Ożywienie w eksporcie może być jednak krótkotrwałe z uwagi na podejmowane przez Chiny działania ograniczające import z zakładów mięsnych, u pracowników których potwierdzono występowanie COVID-19. Dotyczy to zakładów w USA, Brazylii, ale także w Unii Europejskiej.

COVID-19 u pracowników w niemieckiej rzeźni Tonnies spowodował, że w czerwcu Chiny wstrzymały zakupy z zakładów należących do tej przetwórni (wstrzymano również czasowo działalność rzeźni.

Produkcja mięsa drobiowego stosunkowo szybko reaguje na zmiany po stronie popytowej. Według GUS w maju produkcja mięsa drobiowego w przedsiębiorstwach dużych (zatrudniających 50 i więcej osób) zmniejszyła się. Co więcej dane o wylęgach kurcząt wskazują na możliwe pogłębienie spadków w czerwcu i lipcu. W kwietniu mniejsza sprzedaż eksportowa drobiu i podrobów drobiowych z Polski wraz ze wzrostem produkcji utrzymywały ceny drobiu w tendencji spadkowej. W kolejnych miesiącach możliwe jest powolne ich odbudowywanie. Czynnikiem sprzyjającym temu procesowi może być spadek spożycia mięsa czerwonego, które może przekierować uwagę konsumentów na tańsze mięso z drobiu.

Mniej, ciągle mniej…

Mniejsza produkcja malin w Polsce w 2019 (z uwagi na suszę i straty mrozowe zbiory zmalały do najniższego poziomu od 2007) spowodowała, że w sez. 2019/20 istotnie wzrósł unijny import mrożonych malin z Serbii. Jednocześnie IHS Markit wskazuje, że zapasy mrożonych malin utrzymują się w Serbii na niskim poziomie, co oddziałuje w kierunku wzrostu ich cen.

W Polsce pod koniec czerwca rozpoczął się skup malin odmian letnich. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu czerwca skup kształtował się na wyższym poziomie niż przed rokiem. Zmiany na rynku serbskim mogą oddziaływać w kierunku wzrostów cen na rynku polskim. Ważnym czynnikiem będzie również dostępność pracowników sezonowych do zbiorów, ograniczona z powodu COVID-19, oraz mniejszy, po ubiegłorocznych spadkach, niski stan zapasów mrożonek.

Z danych Eurostatu wynika, że od września ‘19 do marca ’20 z Polski wyeksportowano o 38,6% mniej zagęszczonego soku jabłkowego niż w analogicznym okresie przed rokiem. Spadek wynikał przede wszystkim z ograniczonej produkcji w Polsce spowodowanej mniejszymi zbiorami jabłek. Większą dynamikę spadku obserwowano w przypadku rynków pozaeuropejskich (USA) z uwagi na zwiększoną podaż koncentratu z Chin.