Dobre prognozy dla branży spożywczej

PKO BP opublikował raport dotyczący przychodów w branży spożywczej. W raporcie przeczytamy podsumowanie ubiegłego kwartału oraz prognozy na najbliższe trzy miesiące.

Wyższe zbiory zbóż w Polsce

Według prognoz GUS zbiory zbóż w Polsce powinny wzrosnąć do blisko 28 mln t. Jeżeli szacunki się potwierdzą, byłyby to drugie pod względem wolumenu Ziobry zbóż w Polsce. Zbiory pszenicy ukształtują się na poziomie wyższym o ponad 5% r/r, żyta natomiast o 20% wyższym. W przypadku żyta oddziaływanie to będzie kluczowe dla Polski, ponieważ jesteśmy drugim producentem żyta na świecie. Słabną notowania cen pszenicy pod wpływem wzrostu podaży.

Złoty umacnia się w stosunku do USD i EUR, co nasila spadek dynamiki cen na rynku zbóż. Zmiany na rynkach walutowych były istotnym czynnikiem oddziałującym na wzrosty cen pszenicy w ubiegłym kwartale. Relacja USD do EUR na przełomie lipca i sierpnia była najniższa od maja 2018. Tylko od maja br. dolar stracił względem euro ok. 8%.

Dostawy mleka w UE spowolniły

Według KE produkcja mleka w maju wzrosła o 0,5% r/r, jednocześnie Eurostat informuje, że majowe dostawy mleka w UE-27 zmalały o 0,2% r/r, pierwszy raz od czerwca 2019. Przyczyną spadku dynamiki jest m.in. malejąca produkcja we Francji. We Włoszech, mimo wzrostu produkcji o 1,4% r/r, dostawy mleka do mleczarń w maju zmalały. Może to mieć swoje źródło w negatywnych skutkach pandemii COVID-19 w tym kraju.

Po kwietniowych spadkach, maj przyniósł ożywienie w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi z Polski. Sprzedaż zagraniczna art. mleczarskich w maju mogła nawet wzrosnąć o blisko 2,0% r/r po spadku o 12,1% r/r w kwietniu.

Z jednej strony odmrażanie unijnych gospodarek po lockdownie sprzyjało lepszej sprzedaży do UE, z drugiej strony za wzrost odpowiadał głównie eksport poza UE, przede wszystkim odtłuszczonego mleka w proszku do Wietnamu i Chin, serwatki do Chin a także masła i serów na Ukrainę. Sprzedaż do UE wciąż była znacznie poniżej poziomu ubiegłorocznego.

COVID-19 spowodował, że ceny mleka w USA dość wyraźnie obniżyły się w kwietniu i maju. Niemniej, spadki produkcji oraz odbudowa popytu ze strony sektora gastronomicznego przyniosły stabilizację na rynku.

Coraz więcej ognisk ASF

Od stycznia do maja 2020 Chiny zanotowały wzrost importu aż o 76% r/r, częściowo dzięki ponownemu otwarciu się rynku chińskiego na drób z USA. Polska z uwagi na grypę ptaków nie odniosła korzyści z ww. wzrostu. W 2021 chiński import zmaleć może natomiast o 16,2% r/r, choć będzie ciąż relatywnie wysoki

Liczba nowych ognisk ASF w Polsce wzrosła istotnie na przełomie lipca i sierpnia. Według Głównego Inspektoratu Weterynarii od początku roku do 8 sierpnia odnotowano w kraju 47 ognisk, podczas gdy w analogicznym okresie w 2019 o 9 mniej. Większy regionalny zasięg, oraz intensywność pojawiania się nowych przypadków ASF u dzików sprzyja przenoszeniu wirusa do gospodarstw.

Wzrost zbiorów jabłek w Polsce

Zbiory jabłek w Europie w 2020 ukształtują się na poziomie tylko nieznacznie, bo o 1%, niższym niż w 2019. Wystąpi duże zróżnicowanie w zmianach produkcji w poszczególnych krajach. Zdecydowanego spadku produkcji oczekuje się we Francji oraz na Węgrzech. Tym samym węgierska produkcja, kształtując się na poziomie 350 tys. t będzie najniższa od 2011. Tylko nieznacznie, bo o 1%, zmniejszyć się mogą zbiory we Włoszech.

W Polsce produkcję jabłek oszacowano na poziomie 3,4 mln t, tj. o 17% wyższym niż w 2019. Mimo wzrostu, polskie zbiory jabłek będą o niższe aż o 29% w stosunku do rekordowych w 2018. Zagrożeniem dla zbiorów jest możliwy problem z pracownikami do zbiorów w warunkach wzrastającej liczby przypadków COVID-19 w Polsce.

Warto również zauważyć, że w wyniku mniejszych zbiorów w Chinach i USA, światowa podaż jabłek w nadchodzącym sezonie prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

Wyższe zbiory warzyw

Produkcja warzyw gruntowych w Polsce w 2020 wzrosnąć może o 6% r/r do 4,1 mln t. Niemniej, szacowany wolumen może być o ok. 7% niższy w porównaniu do średniej w latach 2016- 2018 z uwagi na relatywnie niesprzyjające uwarunkowania produkcyjne.

Choć poprawa wilgotności gleb w czerwcu przyczyniła się do wzrostu masy warzyw, to deficyt wody w pierwszym okresie wegetacji utrudniał zarówno ich zasiewy, jak też wschody. Dodatkowo w przypadku pomidorów gruntowych, przymrozki wymusiły konieczność ponownych nasadzeń. Największy wzrost oczekiwany jest w przypadku zbiorów cebuli i kapusty (po ok. 8% r/r).

Wstępne szacunki pozwalają spodziewać się spadków cen warzyw w kolejnych miesiącach.