Carrefour wycofuje ze sprzedaży żywego karpia

Carrefour Polska podjął zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego do 2021 roku. Zobowiązanie to zostało wypracowane wspólnie z dostawcami sieci, którzy będą mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb.

Wycofanie ze sprzedaży karpia żywego to kolejna z konkretnych inicjatyw realizowanego przez Carrefour programu Act For Food.

Jak wynika z badań KANTAR przeprowadzonych w lipcu 2020 roku, 67 % przebadanych osób deklaruje chęć zakup karpia na Boże Narodzenie. W tym nadal blisko 40% z nich planuje kupić go z basenów z wodą.

sieć podjęła zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego do 2021 roku.

Za takim rodzajem zakupu przemawia świeżość ryb, przywiązanie Polaków do tradycji, a także możliwość wyboru. Z roku na rok rośnie jednak odsetek osób, które pozytywnie postrzegają propozycję wycofania ze sprzedaży karpia żywego. Jednocześnie ponad 60% klientów deklaruje, iż w przypadku wycofania ze sprzedaży karpia żywego, kupią go w innej postaci.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie zobowiązanie i data jego wejścia w życie, zostanie pozytywnie odebrane zarówno przez naszych konsumentów, jak również całe środowisko związane z hodowlą karpia – mówi Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Wycofanie ze sprzedaży żywego karpia odbędzie się w Carrefour w dwóch etapach. W tym roku sieć całkowicie wycofa możliwość kupienia w sklepach karpia żywego. Wszystkie ryby będą sprzedawane wyłącznie po uboju. W roku 2021 natomiast, Carrefour nie będzie kupował od swoich dostawców żywych ryb. W ofercie będzie wyłącznie możliwość zakupu karpia przygotowanego we wszystkich postaciach (cały, patroszony, tusze, dzwonka, filety w sprzedaży tradycyjnej i elementy pakowane).