Stan sanitarny zakładów produkcyjnych – raport

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował coroczny raport zawierający omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego. Analiza danych z ubiegłego roku przedstawia stan sanitarny zakładów żywności oraz jakość zdrowotną żywności.

W roku 2019 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmowały nadzorem 521 513 obiektów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

W nadzorowanych zakładach żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzono 254 396 kontroli sanitarnych, w tym 27 029 kontroli interwencyjnych. Wydano 35 325 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 652 decyzje przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 21 177 mandatami, na łączną kwotę 4 870 680 PLN.

Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia

Na podstawie przedstawionych wyżej danych liczbowych można stwierdzić, że w ostatnich 10 latach odsetek zakładów produkcji i obrotu żywnością o nieodpowiednim stanie sanitarnym znajdował się na niskim poziomie (ok. 2%).

Poprawa w stosunku do roku 2018 stanu sanitarnego obiektów z grup:

 • wytwórnie tłuszczów roślinnych i mieszanin tłuszczów
 • zwierzęcych z roślinnymi – o 2,2 % (w tych wytwórniach nie stwierdzono obiektów o złym stanie sanitarnym),
 • zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego – o 3,6 %,
 • wytwórnie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych – o 1,3 %,
 • browary i słodownie – o 1,0 %.

Nie stwierdzono obiektów o złym stanie sanitarnym w grupach wytwórni:

 • wyrobów cukierniczych,
 • octu, majonezu i musztardy,
 • chrupek, chipsów i prażynek,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

oraz w grupach:

 • cukrownie,
 • środki transportu.

W roku 2019 pogorszenie stanu sanitarnego stwierdzono w grupach:

 • wytwórnie substancji dodatkowych – o 3,4 % (tj. 1 zakład o niewłaściwym stanie sanitarnym na 29 zakładów ocenionych na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego),
 • miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – o 1,8 % (tj. 9 zakładów na 494 ocenionych zakładów),
 • wytwórnie makaronów – o 1,4 % (tj. 1 zakład o złym stanie sanitarnym na 72 ocenione zakłady),
 • wytwórnie lodów – o 1,2 % (tj. 16 zakładów na 723 ocenione zakłady),
 • wytwórnie suplementów diety – o 1,0 % (tj. 1 zakład o niewłaściwym stanie sanitarnym na 104 ocenione zakłady).
Jakość zdrowotna środków spożywczych

W porównaniu do roku poprzedniego, w 2019 r. jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu w kraju uległa poprawie.

Poprawa jakości zdrowotnej żywności dotyczy grup:

 • drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i ich przetwory,
 • ryby, owoce morza i ich przetwory,
 • mleko i przetwory mleczne,
 • wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • orzechy, w tym arachidy,
 • warzywa, w tym strączkowe,
 • owoce,
 • napoje alkoholowe,
 • wody mineralne i napoje bezalkoholowe,
 • koncentraty spożywcze,
 • kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe,
 • wyroby garmażeryjne i kulinarne,
 • suplementy diety,
 • sól spożywcza i jej zamienniki.

Niestety w niektórych asortymentach żywności stwierdzono zwiększenie odsetka zdyskwalifikowanych próbek.

Dotyczy to produktów z grup: mięso, podroby i przetwory mięsne; ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne; grzyby; tłuszcze roślinne; ziarna roślin oleistych; majonezy, musztardy, sosy; zioła i przyprawy; środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz inne środki spożywcze.