MLECZNE LAURY 2020

KAPITUŁA NAGRODY:

• Anna Chachulska, redaktor naczelna „Nowego Przeglądu Mleczarskiego”
• Aleksandra Wojnarowska, redaktor naczelna „AGROindustry”
• Roman Wieczorkiewicz, redaktor „Portal Spożywczy”

Tutaj laureaci edycji 2019: