Dzień Małego Browaru, 15 października 2015

DZIEŃ MAŁEGO BROWARU odbył  się 15 października w Ustroniu, w ramach  V Międzynarodowego Kongresu Browarników.

 

Główne punkty programu zawierały:

  • Identyfikację potencjału małych producentów piwa
  • Praktyczne funkcjonowanie produktu na rynku
  • Źródła przewagi konkurencyjnej małych producentów piwa

 

Kadra prowadząca:

  • dr hab. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni, pracownik Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni,
  • dr Joanna Newerli – Guz, pracownik Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni,
  • dr Agnieszka Rybowska, pracownik Katedry Handlu i Usług Akademii Morskiej w Gdyni,
  • mgr Sebastian Wawszczak, doktorant Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni.