MLEKOVITA największym producentem masła w Polsce w 2015r.

Konsumenci coraz bardziej doceniają walory smakowe i odżywcze masła. Pomimo niższych cen i malejącego popytu globalnego produkcja tego wyrobu mleczarskiego w całej Unii Europejskiej, od stycznia do października wzrosła o 3,9%.

W Polsce, która w 2015r. plasuje się na czwartym miejscu producenta masła w UE (po Niemczech, Francji i Irlandii) według danych GUS, MRiRW  oraz IERiGŻ produkcja masła od stycznia do października wyniosła 157,6 tys. t. z czego niemal 25% to masło z MLEKOVITY. Przez cały 2015 r. produkcja w Grupie wyniosła ponad 42 tys. t (o ok. 2,5% więcej niż w roku poprzednim). Znaczna część produkcji eksportowana jest na rynki całego świata – aż do 40 krajów.

źródło: informacja prasowa Mlekovita