I Mleczarskie Warsztaty Branżowe

W dniach 12-13 kwietnia br. odbyły się I Mleczarskie Warsztaty Branżowe w Bronisławowie. Celem Warsztatów było zapoznanie uczestników z najbardziej aktualną tematyką w zakresie znakowania żywności i systemów jakości.

Szkolenie zostało podzielone na cztery praktyczne warsztaty tematyczne prowadzone przez ekspertów.

I warsztat pt. „Reklamy wyrobów mleczarskich – co można, a co jest zakazane w świetle nowych regulacji?” poprowadziła adwokat Marlena Żarnecka – doradca firm z branży spożywczej w Dentons Europe Oleszczuk. Omówiono znakowanie żywności pod względem ostatnich zmian prawnych, ustawodawstwo dotyczące dodatków do żywności, enzymów i aromatów. W swoim wykładzie i przygotowanych ćwiczeniach poruszyła sprawę oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych dotyczących żywności, prawne podejście do reklamy środków spożywczych oraz żywności ekologicznej. Przedstawiła nowe regulacje w zakresie nowej żywności (novel food). W czasie warsztatu, jak i jego przerwie uczestnicy mieli bardzo dużo pytań do prowadzącej.

Pomiędzy warsztatami Wiesław Wasilewski przedstawił zebranym wykład nt. „Wsparcia promocji – dotacje w praktyce”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

II warsztat dotyczący „Możliwości obrony przed fałszywymi reklamacjami” również poprowadziła adwokat Marlena Żarnecka i mówiła o odpowiedzialności podmiotu działającego na rynku spożywczym, w związku z wprowadzaniem do obrotu oraz prezentacją środków spożywczych. Szczegółowo omówiła ryzyka prawne, w tym związane z reklamacjami konsumenckimi, środki prawne potrzebne przy obronie oraz sankcje.

Współautorem III warsztatu była dr Iwona Wiśniewska – kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA oraz Paweł Mirosz, który warsztat poprowadził i omówił „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – jak uniknąć błędów przy etykietowaniu”. Ogromną dyskusję wzbudził temat probiotyków, które w świetle oceny EFSA nie posiadają oświadczeń. Zarówno przedstawiciele producenta szczepionek, jak i ich użytkownicy sprzedający mleka fermentowane z dodatkiem mikroorganizmów probiotycznych, bardzo negatywnie odnieśli się do decyzji EFSA, wskazując na wiele ujemnych jej skutków.

Ostatni – IV warsztat poprowadziła dr n. wet. Katarzyna Paszkowska-Kosek, która jest adiunktem w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i równocześnie pracuje jako audytor wiodących systemów zarządzania jakością: HACCP, ISO 22 000, ISO 9001 i BRC. Wygłosiła referat pt. „Nowe wymagania systemów zarządzania jakością i standardów sieciowych wyzwaniem dla producentów żywności” omawiający najważniejsze zmiany w normie ISO 9001: 2015, nowości w 7 wersji standardu BRC i IFS, normę ISO 22 000 i system FSSC oraz najważniejsze wymagania standardu Tesco. Ćwiczenia praktyczne dotyczyły „Etykietowania i reklamacji wyrobów w świetle wymagań systemów jakości i standardów sieciowych”. Temat warsztatów wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników i padło z sali wiele pytań, a nawet zamówienia na następne warsztaty.

Atmosfera warsztatów sprzyjała zadawaniu pytań dotyczących własnych doświadczeń oraz integracji osób pochodzących z zakładów mleczarskich z całej Polski. W czasie przerw w nauce uczestnicy mogli skosztować produktów mleczarskich wyprodukowanych przez zakłady z grupy Lacpol, których przedstawiciele przygotowali cieszący się dużym powodzeniem poczęstunek.

Partnerami I Mleczarskich Warsztatów Branżowych były firmy: Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., Culinar Polska Sp. z o.o. oraz EKMA.

Organizatorem Warsztatów była redakcja czasopisma „Przegląd Mleczarski”, która obchodzi swoje 120-lecie działalności oraz jego wydawca PHZ SM LACPOL Sp. z o.o. przy współpracy z firmą Agencja Promocji Biznesu.

 

Anna Garczewska-Murzyn

Beata Lorkiewicz