Wyniki Grupy Żywiec w I kwartale 2016 roku

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A., producent m.in Żywca, Warki, Heinekena i Tatry, osiągnęła dalszą poprawę wyników. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 493 841 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2015 roku skonsolidowane przychody wyniosły 602 493 tys. złotych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł 43 399 tys. złotych. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 59 828 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego zanotowano stratę netto w wysokości 4 114 tys. złotych*.

Po udanym 2015 roku, w pierwszym kwartale tego roku Grupa Żywiec kontynuowała poprawę wyników. Utrzymaliśmy wielkość sprzedaży na poziomie analogicznego okresu zeszłego roku. Finalizacja transakcji sprzedaży 80% udziałów w spółce dystrybucyjnej, która miała miejsce na początku lutego, jednorazowo wpłynęła na całościowy wynik, co utrudnia porównanie wyników like for like. Przy podobnym poziomie sprzedaży i niższych przychodach osiągnęliśmy wzrost rentowności– powiedział Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A.

 

źródło: Informacja prasowa Grupy Żywiec