Spomlek inwestuje w dobre mleko

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek co roku przyznaje nagrody swoim najlepszym dostawcom za jakość mleka. Jego parametry są dla mleczarni bardzo istotne, szczególnie zawartość kazeiny, która odgrywa niezbędną rolę w produkcji sera żółtego, którego jest zakład jednym z największych polskich producentów. Spółdzielnia znana jest jako producent serów szlachetnych. W 2016 roku wyprodukowała blisko 22,6 tys. ton serów typu holenderskiego i szwajcarskiego. Dlaczego akurat kazeina jest tak ważna w procesie ich produkcji?

Rolnik na czasie

Jaki jest nowoczesny dostawca mleka? Według Spomleku jest to rolnik wykształcony, potrafiący sprawnie reagować na zmieniające się trendy we współczesnym rolnictwie. Musi umieć realnie liczyć koszty produkcji mleka i w oparciu o to – ekonomicznie prowadzić gospodarstwo. Nowoczesny dostawca umie dostosować żywienie krów do posiadanych zasobów paszowych oraz upraw, potrafi zarządzać stadem i minimalizować straty w obszarach strategicznych, takich jak rozród. W tym celu niezbędne jest prowadzenie pracy hodowlanej w oparciu o ocenę użytkowości oraz dobór buhajów do kojarzeń. Rolnik nowoczesny potrafi wprowadzać innowacje w gospodarstwie w zakresie hodowli zwierząt, uprawy roślin, zabiegów agrotechnicznych, takich jak zestawy solarne, panele fotowoltaiczne, ekologiczne szamba.

Zmianą, na którą chce mieć wpływ mleczarnia, jest zwiększenie zawartości kazeiny w mleku i w tym kierunku prowadzi prace od lat. Obecnie skupiają się nad programem żywienia krów paszami nie zawierającymi pozostałości roślin modyfikowanych genetycznie. W celu zadbania o jakość dostarczanego mleka,  Spomlek co roku organizuje konkurs Gospodarstwo Roku. Myślą przewodnią konkursu jest nagrodzenie hodowców za wieloletnią  pracę  hodowlaną,  utrzymanie  najwyższych  standardów  jakościowych  mleka  oraz  trud  włożony  w  rozwój  gospodarstw  – mówi Edward Bajko.

Finałowe  gospodarstwa  odwiedziła  komisja  konkursowa,  która  dokonała  oceny,  między  innymi, pod  kątem  innowacyjnych  rozwiązań,  parku  maszynowego  oraz  stanu  sanitarno – higienicznego  gospodarstw.  Wybór  nie  był  łatwy,  gdyż  z  roku  na  rok  widać  jak  nasze  gospodarstwa  się  rozwijają,  jak  dbają  o  zaplecze  paszowe  i  unowocześniają  obory.  Finaliści  postawili  sobie  nawzajem bardzo  duże  wyzwanie.  Komisja  musiała  wyznaczyć  ostateczną  kolejność,  ale  już  sam  fakt  znalezienia  się  w  tym  elitarnym  gronie  to  spore  osiągnięcie  i  powód  do  dumy  –  mówi  Agnieszka Kamela, dyrektor skupu surowca oraz  członek  komisji  konkursowej.

Po wprowadzeniu „programu kazeinowego” w naszej spółdzielni staramy się podnieść jej poziom w mleku. Jest to o tyle istotne, że zawartość kazeiny ma zdecydowany wpływ na efektywność produkcji sera, czyli im większa zawartość kazeiny w mleku, tym więcej sera można z niego wyprodukować. Jest to istotny element w naszej długofalowej polityce – lidera na rynku serów długo dojrzewających. W konkursie Gospodarstwo Roku oceniamy parametry jakościowe mleka, są to: ilość komórek somatycznych oraz  ilość bakterii, a także parametry określające zawartość procentową tłuszczu, białka i kazeiny. Punktacja dotycząca komórek somatycznych i bakterii jest przyznawana w zależności od średniej z wyników kolejnych trzech miesięcy kwartału, wyliczanej na podstawie średniej geometrycznej każdego miesiąca. Punktacja dotycząca parametrów mleka wyliczana jest na podstawie średniej z kolejnych miesięcy kwartału – dodaje Edward Bajko.

 

W tegorocznej edycji konkursu Gospodarstwo Roku wzięło udział 1200 gospodarstw. Przez 12 miesięcy, od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku, poddawane były weryfikacji. Punkty przyznawano za jakość mleka i jego  parametry,  wydajność  mleczną,  współpracę  z  działem  zaopatrzenia  rolników.  Liczył  się  również  staż  dostaw  mleka  do  spółdzielni. Zmagania  zostały  podzielone  na  cztery  etapy.  Po  każdym  z  nich  odpadało  25%  gospodarstw  z  najniższą  liczbą  punktów.  Do  półfinału  weszło  20  gospodarstw  z  każdej  grupy,  z  której  została  wyłoniona  finałowa  piątka.

Najlepsi z najlepszych:

  1. Andrzej Haponiuk z miejscowości Holeszów (pow. Włodawski) – Gospodarstwo Małe (dostawy od 50 tys. do 200 tys. l mleka rocznie)
  2. Jan Ignatiuk z miejscowości Hanna (pow. Włodawski) – Gospodarstwo średnie (dostawy do 360 tys. l mleka rocznie)
  3. Adam Grodek z miejscowości Glina (pow. Ostrowski) – Gospodarstwo Duże (dostawy powyżej 360 tys. l mleka rocznie)

Całoroczne  zmagania  konkursowe  członków  Spomleku zakończyły  się  uroczystą  galą  27  kwietnia  na  Zamku  Biskupim  w  Janowie  Podlaskim. Pierwsze miejsca nagrodzono Skodami Rapid w barwach marki sera Serenada. Za drugie miejsca wręczono dostawcom kluczyki do quadów, zaś trzecią nagrodą były popularne skutery marki Junak. Zdobywcy czwartego i piątego miejsca otrzymali wielofunkcyjne urządzenia kuchenne.