Ekoinwestorzy w przemyśle spożywczym wybrani

Oczyszczanie ścieków i efektywność energetyczna – te tematy zdominowały III edycję konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym. Członkowie kapituły konkursowej przeanalizowali 25 zgłoszeń konkursowych związanych z ochroną środowiska. Członkowie kapituły podkreślali, iż tegoroczna edycja konkursu obfitowała w bardzo ciekawe projekty, które należy promować.

Konkurs co roku odbywa się pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dedykowany jest zakładom spożywczym z całej Polski, które dynamicznie inwestują w działania mające na celu ochronę naszej planety.

Wyniki zostały ogłoszone 21 lutego 2018 r. podczas III Polskiego Kongresu Ekoinwestycji w Warszawie. Kapituła konkursowa wyłoniła czterech laureatów:

Pfeifer & Langen za szereg inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w Cukrowni Glinojeck, powodujących oszczędności zużycia energii elektrycznej wielkości 2 162 160 KWh na rok.

Z opinii kapituły konkursowej: Pfeifer &Langen wprowadziło kompleksowy program oszczędności energii, co pozwoliło na znaczące obniżenie zużycia energii i zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie w konkursie.

 

 

 

 

 

 

SM Mlekovita za modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebownisku z zastosowaniem fermentacji beztlenowej.

Z opinii kapituły konkursowej: oczyszczenie ścieków produkcyjnych w mleczarni, z jednoczesną produkcją biogazu jako energii odnawialnej oraz wykorzystaniem osadów w produkcji rolniczej. Projekt w pełni zgodny z strategią zrównoważonego rozwoju. Bardzo dobry stosunek nakładów finansowych do osiągniętego efektu.