Polskie Jabłko, kwiecień 2018, WARKA

Pod koniec kwietnia, w wareckim jabłkowym zagłębiu odbyła się konferencja POLSKIE JABŁKO.

Bogaty program merytoryczny, panel dyskusyjny dotyczący warunków rozwoju polskiego sadownictwa, warsztaty dot. mikrobiologii w przetwórstwie oraz interesujące rozmowy kuluarowe sprawiły, że spotkanie można uznać za udane.