Do 2025 roku Nestlé Waters dostosuje wszystkie swoje zakłady do wymagań certyfikatu AWS

Nestlé Waters ogłosiło, że rozszerza swoje działania związane z zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych. Do 2025 roku wszystkie rozlewnie mają zostać objęte certyfikatem AWS – Alliance for Water Stewardship Standard.

Globalny standard AWS promuje odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych, co przynosi korzyści lokalnym wspólnotom, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym, a jednocześnie przyczynia się do zachowania równowagi wodnej w środowisku. Od momentu podjęcia w 2017 r. przez Nestlé Waters pierwszego zobowiązania związanego z dostosowaniem swoich zakładów do standardu AWS, już 8 spośród nich – w Pakistanie, Kanadzie i USA zostało objętych tym certyfikatem. W trakcie certyfikacji jest także zakład w Nałęczowie, który jeszcze w tym roku dołączy do grona pierwszych na świecie rozlewni wody spełniających standardy AWS.

Woda stanowi jedno z najbardziej krytycznych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi społeczeństwo i nasz biznes. W Nestlé troszczymy się o zasoby wodne i jesteśmy w 100% zaangażowani w ich ochronę, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Zobowiązując się do dostosowania wszystkich zakładów Nestlé Waters do wymagań uznanego i wiarygodnego standardu zarządzania zasobami wodnymi – certyfikatu AWS, chcemy pokazać, że przyczyniamy się do zachowania tych zasobów wszędzie tam, gdzie działamy – powiedział Maurizio Patarnello, dyrektor generalny Nestlé Waters.

Zaangażowanie w działania związane z uzyskaniem certyfikacji AWS umożliwia firmie jeszcze szerszą współpracę z lokalnymi interesariuszami. Prowadzi to z kolei do lepszego zrozumienia wyzwań związanych z lokalną gospodarką wodną oraz do podjęcia wspólnych działań w celu ich rozwiązania, co ma znaczenie dla zrównoważonego zarządzania zasobami wody.

Słodka woda pitna nie bez przyczyny nazywana jest „niebieskim złotem” – to naturalny zasób, który wymaga ochrony i rozważnego gospodarowania jej zasobami. Zrównoważona gospodarka wodna to ważna kwestia, która dotyczy całych państw i społeczności lokalnych, dużych i mniejszych przedsiębiorstw, jak też pojedynczych gospodarstw domowych. Wszyscy bowiem odpowiadamy za to, aby przyszłe pokolenia miały do niej dostęp. Dlatego mam nadzieję, że za przykładem Nestlé Waters pójdą także inne firmy – powiedział Tomasz Rasztawicki, dyrektor oddziału Nestlé Waters Polska.

 

źródło: informacja prasowa Nestlé