Julian Pawlak, prezes KUPS o dobrych wynikach branży sokowniczej

Przez kilkadziesiąt lat produkcja i konsumpcja produktów sokowniczych w Polsce rozwijała się niezwykle dynamicznie. Spożycie soków, nektarów i napojów (SNN) owocowych i warzywnych od poziomu 1,5 l na osobę w 1990 r. wzrosło do 35 l / osobę w 2016 r., czyli ponad 20 – krotnie. Plasuje to nas trochę ponad średnią europejską. Jesteśmy liderem spożycia krajów spoza starej (15 państw) Unii. Same soki ilościowo odpowiadają za 46%, a wartościowo za 50,5 % całej kategorii SNN. Przy tym charakterystyczne dla naszego rynku jest utrzymanie przez te lata dominującej pozycji producentów i marek polskich. Ich dynamiczny rozwój i opanowanie rynku stało się skuteczną barierą dla wejścia zagranicznych marek, które występują też w Polsce, ale z niewielkimi udziałami w całości konsumpcji.

To rynek duży, dojrzały, dlatego nie oczekujemy dalszej wysokiej dynamiki wzrostów, raczej stabilizacji, na którą też trzeba solidnie zapracować.