Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – branżowy ekokonkurs

 

Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji.

Honorowy Patronat:

 

Edycja 2019

Nasze doświadczone jury z uwagą analizuje wszelkie parametry zgłoszonych projektów. W tym roku postanowiło wyróżnić dwie inwestycje. Wyniki zostały ogłoszone 21 listopada 2019, podczas Kongresu Inżynierów Przemysłu Spożywczego w Warce.

Skład tegorocznej Kapituły Konkursowej: prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. dr. hab. roman Niżnikowski, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, dr inż. Lech Maryniak

 

 

 

Tytuł Ekoinwestora 2019 otrzymuje Hochland Polska za modernizację instalacji suszarniczo – wyparnej

 

Z opinii Kapituły Konkursowej: – To wzorowy przykład dobrych praktyk. Ta kompleksowa inwestycja w znaczący sposób przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2 i oszczędności wody w przedsiębiorstwie. – Rozwiązanie istotne ze względu na wzrost efektywności energetycznej zakładu mleczarskiego i ochronę środowiska

Tytuł Ekoinwestora 2019 otrzymuje Coca-Cola HBC Polska za odzysk wody z koncentratu po nanofiltracji

Z opinii kapituły konkursowej:
– Przedstawione rozwiązanie można uznać za oryginalne oraz istotne ze względu na poszanowanie i oszczędność zasobów wody. Wykazano możliwość 50% odzysku dotychczas zużywanej wody.
– Ważne, że firma podjęła tą inwestycję zamiast pozyskania nowego źródła wody.

Edycja 2018

Oczyszczanie ścieków i efektywność energetyczna – te tematy zdominowały III edycję konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym. Członkowie kapituły konkursowej przeanalizowali 25 zgłoszeń konkursowych związanych z ochroną środowiska. Członkowie kapituły podkreślali, iż tegoroczna edycja konkursu obfitowała w bardzo ciekawe projekty, które należy promować.

Konkurs co roku odbywa się pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dedykowany jest zakładom spożywczym z całej Polski, które dynamicznie inwestują w działania mające na celu ochronę naszej planety.

Wyniki zostały ogłoszone 21 lutego 2018 r. podczas III Polskiego Kongresu Ekoinwestycji w Warszawie. Kapituła konkursowa wyłoniła czterech laureatów:

Pfeifer & Langen za szereg inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w Cukrowni Glinojeck, powodujących oszczędności zużycia energii elektrycznej wielkości 2 162 160 KWh na rok.

Z opinii kapituły konkursowej: Pfeifer &Langen wprowadziło kompleksowy program oszczędności energii, co pozwoliło na znaczące obniżenie zużycia energii i zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie w konkursie.

SM Mlekovita za modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebownisku z zastosowaniem fermentacji beztlenowej.

Z opinii kapituły konkursowej: oczyszczenie ścieków produkcyjnych w mleczarni, z jednoczesną produkcją biogazu jako energii odnawialnej oraz wykorzystaniem osadów w produkcji rolniczej. Projekt w pełni zgodny z strategią zrównoważonego rozwoju. Bardzo dobry stosunek nakładów finansowych do osiągniętego efektu.

 

 

 

 

 

Browar Namysłów za budowę beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków z produkcją biogazu.

Z opinii kapituły konkursowej: projekt o dużym nakładzie finansowym. Istotne jest produkowanie biogazu wraz z jego wykorzystaniem podczas współspalania w kotłowni, celem uzyskania ciepła przemysłowego (pary). Przykład dobrej praktyki energetycznej w piwowarstwie.

Coca-Cola HBC za innowacyjny proces użycia ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji oraz instalację nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET, powodującą oszczędności energii elektrycznej wielkości 864 000 kwH rocznie.

Z opinii kapituły konkursowej: użycie ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji to projekt o niskim nakładzie finansowym, ale bardzo pomysłowy. Warto ten projekt naśladować tam, gdzie kogeneracja już jest. Natomiast instalacja nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET to bardzo dobra praktyka w produkcji własnych opakowań w celu redukcji zużycia energii elektrycznej i przejścia na bezpośrednie grzanie tworzywa gazem. Ważny temat, gdyż następuje od razu konwersja energii cieplnej z energii chemicznej paliwa, czyli wysoka sprawność całkowitego procesu. Bardzo dobry wynik redukcji zużycia energii elektrycznej na poziomie 864.000 kWh oraz redukcji emisji CO2 na poziomie 1.282,1 T – wszystko w skali roku.

OSM Łowicz za przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową biogazowni przemysłowej w technologii beztlenowych bioreaktorów membranowych

Z opinii kapituły konkursowej: bardzo ciekawy projekt o dużym nakładzie finansowym. Najważniejsze to, że oprócz oczyszczania ścieków przemysłowych metodą MBBR, w biogazowni z nadmiernego osadu produkowany jest metan. Superważny temat to zastosowanie kogeneracji w oparciu o biogaz o mocy 600kW.

 

 

 

Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji.

Skład kapituły konkursowej:

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

prof. dr hab. inż. Janusz Budny

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

dr inż. Lech Maryniak


Edycja 2017

II edycja konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym za nami. Objęty honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs, dedykowany jest zakładom spożywczym z całej Polski, które dynamicznie inwestują w działania mające na celu ochronę środowiska.

Tym razem w ręce kapituły konkursowej przekazanych zostało 20 projektów proekologicznych. Zgłoszenia były niezwykle różnorodne, od selektywnej zbiórki odpadów, poprzez inwestycje związane z budową stacji odwadniania osadów czy zamianą oleju opałowego na gaz ziemny, aż po działania związane z edukacją najmłodszych. Tym bardziej trudny wybór mieli członkowie konkursowej kapituły.

Szczególną uwagę jurorów zwróciły inwestycje związane z oszczędnością energetyczną. Wyniki zostały ogłoszone 22 lutego 2017 r. podczas kongresu Ekoinwestycje w Przemyśle Spożywczym w Warszawie.

Kapituła konkursowa w 2017 roku wyłoniła trzech laureatów:

SM Mlekovita za produkcję własnej energii z kogeneracji, opartej na gazie ziemnym i biogazie, potwierdzoną świadectwami pochodzenia

dyplomy_ekoinwestor_2017_1_mlekovita

Z opinii kapituły konkursowej: Bardzo dobra inwestycja pod kątem ekologicznym. Kogeneracja oszczędza energię pierwotną. Wykorzystanie biogazu dodatkowo poprawia ten efekt. Dodatkowo jest to inwestycja niskoemisyjna.

Grupa Żywiec SA za odzysk energii elektrycznej z procesu recyrkulacji ścieków w beztlenowej oczyszczalni ścieków Browaru Żywiec

dyplomy_ekoinwestor_2017_2_GZ

Z opinii kapituły konkursowej: Oryginalne rozwiązanie, niespotykane w istniejących reaktorach.

Grupa Maspex za inwestycje proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem nacisku na niskoemisyjną gospodarkę oraz budowę innowacyjnej farmy fotowoltaicznej

dyplomy_ekoinwestor_2017_3_maspex

Z opinii kapituły konkursowej: Odważny projekt w warunkach słabego nasłonecznienia w Polsce. Warto być prekursorem takich rozwiązań w przemyśle spożywczym.

 

ekoinwestor_laureaci

 

 

Skład kapituły konkursowej:

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

dr inż. Lech Maryniak

 

Poniżej prezentujemy film z rozdania nagród.

 

—————————————————————————————————————–

Czasopismo AgroIndustry to kwartalnik skupiający się na przemyśle spożywczym. Dociera bezpośrednio do zakładów produkcyjnych mających siedzibę w Polsce, dostawców i firm z otoczenia branży. Docieramy również do instytucji, mających wpływ na polski przemysł rolno- spożywczy, uczelni wyższych i do bibliotek przy tych uczelniach. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski. Wszystkie najważniejsze imprezy branżowe w Polsce i za granicą obejmowane są medialnym patronatem AgroIndustry.

 

Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym – konkurs organizowany przez redakcję czasopisma Agroindustry pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Zwycięskie projekty w znaczący sposób poprawiają parametry związane z efektywnością energetyczną, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody i ograniczaniem zużycia mediów w procesie produkcji. Laureaci I edycji konkursu Ekoinwestor (2016): SM Mlekovita, Mars Polska, Coca-Cola HBC Polska, SM Mlekpol, OSM Sierpc oraz PepsiCo Poland.