Rząd chce 2 zł od każdej sprzedanej “małpki”

W ubiegłym roku sprzedało się w Polsce ok. miliard buteleczek z alkoholem, tzw. małpek.

Projekt procedowanej własnie ustawy rażąco dyskryminuje podmioty posiadające jednocześnie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową. Opłata w wysokości 1 zł za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego będzie naliczona dwukrotnie. Pierwszy raz w momencie sprzedaży do takiego podmiotu, a następnie podmiot ten będzie zobowiązany do naliczenia opłaty przy sprzedaży do kolejnego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną – alarmuje Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Dwukrotne naliczenie opłaty stawia podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową w ewidentnie gorszej pozycji konkurencyjnej. Ponadto przepis nie uwzględnia specyfiki zwrotu towaru w okresie dłuższym niż 2 kwartały, co wiąże się z tym, ze oplata może być poniesiona dwukrotnie.