Cała prawda o bioplastiku

„Bioplastik” to hasło, które często pojawia się w mediach. Zazwyczaj uznaje się go za odpowiedź na pytanie o problem zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Niestety termin ten jest często niepoprawnie używany do opisania kilku różnych pojęć, które mogą powodować zamieszanie. Oto przydatny przewodnik po kluczowych pojęciach, który może pomóc konsumentowi w zrozumieniu tematu i dokonaniu lepszych wyborów:

  1. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że tworzywa sztuczne można wytwarzać z paliw kopalnych (pochodzących z petrochemii) lub biologicznych (pochodzenia roślinnego),
  2.  Rozkład biodegradowalnych tworzyw sztucznych w określonym przedziale czasowym nie oznacza, że ​​powinny one być swobodnie uwalniane do środowiska w niekontrolowany sposób. Szybkość, metoda i charakter biodegradacji różnią się w zależności od materiału. Nie są one obecnie poddawane recyklingowi w taki sam sposób jak tworzywa sztuczne nieulegające biodegradacji i muszą być sortowane. W Południowej Afryce nie ma obecnie miejsc, w których można by składować opakowania biodegradowalne. Nie wszystkie tworzywa biodegradowalne są kompostowalne,
  3. Problemem w przypadku tworzyw biodegradowalnych i kompostowalnych jest brak jasności co do norm określających ich biodegradowalność. Szczególnie brakuje dowodów na zachowanie się tych materiałów w wodzie lub w niższych temperaturach. Dlatego bardzo trudno jest dokładnie ocenić wpływ opakowań plastikowych ulegających biodegradacji i kompostowaniu,
  4. Tworzywa pochodzenia biologicznego to tworzywa sztuczne pochodzące całkowicie lub częściowo ze źródeł odnawialnych, takie jak tłuszcze i oleje roślinne, kukurydza lub skrobia. Konwencjonalne tworzywa sztuczne pochodzą z produktów ubocznych powstających przy produkcji ropy naftowej. Wykorzystanie zasobów odnawialnych jako surowca w produkcji materiałów pochodzenia biologicznego jest postrzegane jako sposób na uniezależnienie się od ropy naftowej. Tworzywa pochodzenia biologicznego nie zawsze ulegają biodegradacji.

Firma Petco zajmuje się recyklingiem. Wspiera podmioty zajmujące się recyklingiem poprzez programy społecznościowe, materiały edukacyjne i programy uświadamiające na temat recyklingu. Promuje wydajność recyklingu w produkcji, projektowaniu, przetwarzaniu, zbieraniu i recyklingu plastiku PET pokonsumpcyjnego.

Oksydegradowalne tworzywa sztuczne ulegają degradacji pod wpływem ciepła i/lub światła. Niektóre dodatki służą do inicjowania i przyspieszania rozkładu tworzywa sztucznego w procesie znanym jako „degradacja oksydacyjna”. Ekspozycja na ciepło i/lub światło powoduje rozpad cząsteczek. Przez to tworzywo osłabia wytrzymałość, staje się kruche i rozpada się na małe kawałki.

Czas potrzebny do degradacji oksydegradowalnego tworzywa sztucznego, jak niektóre torby na zakupy, zależy od ilości dodatku w plastiku i rodzaju warunków środowiskowych. Dlatego nie można dokładnie przewidzieć, kiedy plastik zacznie się rozkładać. Zbyt szybko – może to powodować problemy z jakością i integralnością produktu; zbyt długo – może to zwiększyć potencjał wycieku mikroplastików do naszego środowiska. 

PETCO jest przeciwny stosowaniu biodegradowalnych dodatków w PET, ponieważ:

  • Zanieczyszczają strumień recyklingu,
  • Mogą zachęcać do śmiecenia, jeśli opinia publiczna uzna, że ​​materiał sam „zniknie”,
  • Degradacja prowadzi do rozdrobnienia materiału, co utrudnia jego zbieranie,
  • Nawet jeśli tworzywa sztuczne nie ulegną degradacji, dopóki nie trafią na wysypisko śmieci, nie powinny ulegać degradacji. Degradacja może uwalniać emisje metanu i dwutlenku węgla, co wymaga dalszej obróbki na składowiskach,
  • Nawet jeśli jest to niewielka dawka dodatku, niepokojący jest łączny wpływ wszystkich dodatków w ich różnych postaciach,
  • Promowanie wszelkiego rodzaju degradacji odsuwa nas od gospodarki o obiegu zamkniętym i wraca do formy konsumpcji „zrób, weź, wyrzuć”,

Wszelkie tworzywa sztuczne lub inne materiały, które są nieodpowiednio segregowane i przetwarzane, a następnie trafiają do środowiska, mogą mieć na nie długotrwały wpływ.

 

źródło: petco.co.za