Rolnictwo przemysłowe czy ekologiczne – które niesie większe korzyści?

Według trzech naukowców z Francji, Danii i Szwecji, ocena cyklu życia (LCA), jedna z najczęstszych metod wykorzystywanych do oceny wpływu rolnictwa na środowisko, często pomija istotne czynniki, takie jak różnorodność biologiczna, jakość gleby i wpływ pestycydów na faktyczny stan ekosystemu. Jak wynika z raportu, owe niedopatrzenia mogą prowadzić do błędnych wniosków na temat zalet przemysłowego i ekologicznego rolnictwa.

Zastosowanie techniki LCA pokazuje, że rolnictwo ekologiczne przynosi mniejsze korzyści. Badania z wykorzystaniem LCA wskazują, że rolnictwo ekologiczne jest gorsze dla klimatu, ponieważ daje niższe plony, a zatem wykorzystuje się więcej ziemi, aby to nadrobić.

Różnorodność biologiczna jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Jednak spada na całym świecie, a rolnictwo przemysłowe okazało się jednym z głównych czynników negatywnych trendów, takich jak spadek liczby owadów i ptaków. Rolnictwo zajmuje ponad jedną trzecią globalnego obszaru lądowego, dlatego ważne są wszelkie powiązania między utratą różnorodności biologicznej a rolnictwem.

Analiza pokazuje, że w obecnych badaniach LCA rzadko uwzględnia się bioróżnorodność, w związku z czym zwykle brakuje w nich szerszych korzyści z rolnictwa ekologicznego. Wcześniejsze badania wykazały już, że rolnictwo ekologiczne wspiera poziomy różnorodności biologicznej o około 30% w porównaniu z rolnictwem przemysłowym.

Badania LCA zorientowane na produkt również nie uwzględniają istoty mniejszych, różnorodnych systemów, które są bardziej zależne od procesów ekologicznych i dostosowane do lokalnych cech gleby, klimatu i ekosystemu.

Innym czynnikiem do rozważenia jest stosowanie pestycydów. Zwiększone zużycie pestycydów doprowadziło do pozostawienia ich pozostałości w ziemi oraz w wodzie i żywności. Mogą być one szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, ekosystemów lądowych i wodnych oraz mogą powodować utratę różnorodności biologicznej. Tymczasem rolnictwo ekologiczne wyklucza stosowanie syntetycznych pestycydów, ale niewiele badań LCA wyjaśnia te skutki. Degradacja gleby i niższa jej jakość wynikająca z niezrównoważonego zarządzania gruntami jest również problematyczna. Rzadko bywa mierzona w badaniach LCA, które często pomijają korzyści wynikające z praktyk rolnictwa ekologicznego, takie jak np. stosowanie nawozów organicznych.

LCA analizuje ogólną wydajność. Z tej perspektywy prawdą jest, że metody przemysłowego rolnictwa są rzeczywiście bardziej skuteczne. Ale to nie jest cała historia większego agroekosystemu. Zróżnicowany krajobraz z mniejszymi polami, ale różnorodnymi uprawami daje inne korzyści – na przykład większą różnorodność biologiczną.

Naukowcy twierdzą, że obecna metodologia i praktyka LCA nie jest wystarczająca do oceny systemów agroekologicznych, takich jak rolnictwo ekologiczne. System należy ulepszyć i zintegrować z innymi narzędziami środowiskowymi, aby uzyskać bardziej zrównoważony obraz.

 

źródło: foodprocessing.com.au