Nowe przepisy dotyczące produktów ekologicznych powinny zostać wstrzymane

Wspierani przez sektor żywności ekologicznej unijni ustawodawcy naciskają na Komisję Europejską, aby opóźniła o rok wejście w życie zreformowanego rozporządzenia w sprawie żywności ekologicznej.

Potrzeba więcej czasu…

Oczekuje się, że nowy zestaw przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, zatwierdzony w 2018 r. po wielu latach negocjacji międzyinstytucjonalnych między posłami a ministrami rolnictwa, uprości obecny system etykietowania i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych oraz stworzy równe warunki działania dla produktów i importu z UE .

W szczególności zreformowane rozporządzenie ujednolici normy, stosując jeden system dla wszystkich rolników w UE i spoza niej oraz zapewniając wszystkim konsumentom w UE taką samą gwarancję jakości, niezależnie od tego, skąd pochodzi ich żywność.

Jednak zdaniem posłów w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego (COMAGRI) potrzeba więcej czasu, aby zapewnić funkcjonowanie niezbędnego, złożonego systemu aktów delegowanych i wykonawczych oraz zapewnić państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na pomyślne przejście na nowy, ulepszony system produkcji ekologicznej.

Oczekuje się, że organ wykonawczy UE wprowadzi „ofensywny” plan działania w 2020 r., który będzie analizował, w jaki sposób produkcja ekologiczna może pomóc sektorowi rolno-spożywczemu poprawić jego stabilność w całym łańcuchu dostaw.

W liście do szefa rolnictwa bloku Janusza Wojciechowskiego wskazali, że pośpieszne przyjęcie tego aktu prawnego nie jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Wystosowali również prośbę o odroczenie wejścia w życie regulacji ekologicznej z 1 stycznia 2021 r. na rok następny.

W liście czytamy również, że nawet biorąc pod uwagę trudności związane z obecnym wybuchem COVID-19, zapewnienie dodatkowego roku na przyjęcie prawodawstwa wtórnego może jeszcze bardziej wzmocnić tę i tak silną politykę i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zrównoważona produkcja żywności.

Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego zabiera głos

Eduardo Cuoco, dyrektor Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) powiedział, że w związku z obecną sytuacją wszystkie organizacje członkowskie proszą europejskich decydentów politycznych o rozważenie rocznego odroczenia stosowania nowego unijnego rozporządzenia w sprawie ekologii.

Cuoco powiedział, że pozwoli to producentom ekologicznym i systemowi kontroli ekologicznej „skoncentrować się na reagowaniu na pandemię COVID-19 i nadal dostarczać żywność dobrej jakości obywatelom UE”.

Biorąc pod uwagę złożony charakter regulacji ekologicznej UE i czasochłonny proces opracowywania prawa wtórnego, jego stosowanie od 1 stycznia 2021 r. byłoby wyzwaniem nawet bez COVID-19. Dlatego pandemia przyspiesza już istniejący problem – dodał

Odroczenie stosowania nowego rozporządzenia UE w sprawie produktów ekologicznych do 2022 r. umożliwi organom kontroli ekologicznej i certyfikacji, a także państwom członkowskim, przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian. Zmiany te będą wymagane przez nowe prawa dotyczące kontroli i certyfikacji.

Mimo pandemii, supermarkety, dyskonty i samoobsługowe sklepy spożywcze zgłaszają wyższą sprzedaż produktów ekologicznych w kilku krajach, w tym we Włoszech, Niemczech i Finlandii.

 

źródło: euractiv.com