Susze i brak wody w przemyśle

– Jak zabezpieczyć się przed utratą ciągłości produkcji z powodu niedoboru wody za pomocą Mobilnych Stacji Uzdatniania Wody

 

Globalny raport ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego podkreśla niedobór wody jako główne ryzyko dla biznesu produkcyjnego. Jakub Jasiński z Veolia Mobile Water Services, podpowiada, jak zapewnić bezpieczeństwo wodne w przypadku niedoboru wody.

 

Jest powszechnym, błędnym przekonaniem, że niedobór wody wpływa tylko na bardziej suche regiony planety. Komisja Europejska oszacowała, że ​​co najmniej 11% populacji Europy i 17% jej terytorium było dotychczas dotkniętych niedoborem wody, a koszty susz w Europie w ciągu ostatnich trzydziestu lat wyniosły 100 miliardów euro.

Rosnący niedobór wody słodkiej z powodu rosnącego zapotrzebowania na wodę i zmieniającego się klimatu stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Główne wyzwania, przed którymi stoi przemysł w odniesieniu do wody, to zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w proces wymagający dużej ilości wody i pewność, że zanieczyszczenie źródeł wody zostanie rozwiązane tam, gdzie ma miejsce.

Tam, gdzie zasoby wody uległy zmniejszeniu, zwykle następowało pogorszenie jakości wody, ponieważ jest mniej wody do rozcieńczenia zanieczyszczonych wód procesowych. Ponadto słona woda w coraz większym stopniu wpływa do przybrzeżnych warstw wodonośnych.

Zmiana klimatu prawie na pewno zaostrzy te niekorzystne skutki w przyszłości, przy czym w Europie spodziewane będą częstsze i poważniejsze susze. Aby obejść wszelkie problemy związane z wodą, firmy wdrażają strategie oszczędzania wody, badają możliwości jej odzyskania i ponownego wykorzystania, przeprojektowują swoje procesy zużycia wody i badają alternatywne źródła wody.

 

Oferta Veolia

Awaryjne zapewnianie tymczasowego uzdatniania wody jest dobrze ugruntowane, a mobilne usługi wodne Veolia są dobrze przygotowane do spełnienia tych pilnych wymagań. Tymczasowy system uzdatniania wody jest idealnym rozwiązaniem w nagłych wypadkach i może zapewnić ciągłość produkcji uzdatnionej wody w sytuacjach nieprzewidzianych, takich jak krótkoterminowe, sezonowe lub nieoczekiwane zmiany w zaopatrzeniu w wodę surową. Można zastosować mobilne stacje uzdatniania wody lub ścieków, aby zapewnić kontynuację procesów produkcyjnych i uniknąć kosztownych przestojów.

 

Operatorzy z różnych branż w Europie współpracowali już z dostawcami tymczasowych usług uzdatniania wody, aby zapewnić elastyczne rozwiązanie problemów wynikających z niedoboru wody i zmian wody zasilającej. Typowe zastosowania obejmują obróbkę wysokiej zawartości chlorków i wysokiej przewodności, zawieszonych ciał stałych, wysokiej mikrobiologii, wysokiej zawartości substancji organicznych i alternatywnych źródeł wody zasilającej.

 

Ewoluujące rozwiązanie

Typowa instalacja mobilna może składać się z dwóch lub trzech systemów montowanych na naczepie, ramie stalowej lub w kontenerze, które można montować w sposób plug-and-play. Modułowa konstrukcja mobilnych technologii uzdatniania pozwala łączyć różne konfiguracje procesów, umożliwiając uzdatnianie z sieci wodociągowej, odwiertu, wody rzecznej lub ze zbiornika, a nawet ze ścieków. Mobilność jednostek umożliwia ustawienie ich w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, eliminując lub zmniejszając potrzebę budowania infrastruktury do przechowywania sprzętu. Można również zapewnić zbiorniki magazynowe / buforowe oraz pompy tłoczące lub transferowe.  Wraz z elastycznymi wężami lub ze stałymi rurociągami, wodomierzami i armaturą oraz, w razie potrzeby, generatorem prądotwórczym, mobilna instalacja może pracować jako niezależny system uzdatniania, oferując wydajności od 5 do 500 i więcej m3/h.

Studium przypadku – Mobilne Stacje Uzdatniania łagodzą skutki suszy

Międzynarodowe przedsiębiorstwo naftowo-gazowe boryka się z niedoborem wody, który może wpłynąć na ich produkcję. Z powodu utrzymującej się suszy lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe musiało ograniczyć dostawy wody do firmy, aby zabezpieczyć zasoby wody pitnej dla miejscowej ludności.

W rezultacie wymagane były dodatkowe ilości wody surowej z innych źródeł, aby elektrownia i procesy firmy mogły być odpowiednio zaopatrywane. Ze względu na ich jakość różne źródła musiały być odpowiednio uzdatniane. Veolia Mobile Water Services dostarczyła mobilną jednostkę filtracyjną MOFI 4×10 jako filtr piaskowy, dwie mobilne jednostki filtracyjne MOFI 1200 GAC z węglem aktywnym oraz mobilną odwróconą osmozę MORO 25 C. Dodatkowo, w celu utleniania, a także dezynfekcji, zastosowano mobilną stacja dozująca chlor. Łącząc różne mobilne systemy wodne, Veolia Mobile Water Services zagwarantowała zaopatrzenie klienta w wodę i spełniła stawiane wymagania.

 

ReAct – Darmowa rejestracja potrzeb klienta

 

Veolia Mobile Water Services, aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom, opracowała system darmowej rejestracji ReAct. Program ten polega na analizie potrzeb klienta oraz dobór dedykowanych mobilnych jednostek, spełniających jego indywidualne wymagania. Dane klienta, są przechowywane i aktualizowane okresowo,  dzięki czemu,  klient w sytuacji kryzysowej ma pewność możliwie jak najszybszej reakcji bez względu na dzień tygodnia oraz porę, ponieważ Veolia MWS ofertuje swoje usługi 24/7. Rejestracja jest w pełni darmowa, niezobowiązująca i dająca dodatkowe zabezpieczenie utrzymania ciągłości produkcji w sytuacji nieprzewidzianej.