System ciągłej produkcji syropu sacharozowego

PHIMAR prezentuje:

W dobie odchodzenia od stosowania syropu glukozowo-fruktozowego naturalną alternatywą jest stosowanie sacharozy. Najczęściej stosuje się sacharozę w postaci syropu. Można zakupić gotowy syrop jednak bardziej zasadne ze strony ekonomicznej jest przygotowanie syropu w zakładzie.
Proces ten może odbywać się w sposób batchowy lub ciągły. Zakłady wykorzystujące duże ilości syropu sacharozowego dzięki zastosowaniu systemu do ciągłego roztwarzania cukru mogą zaoszczędzić czas, energię oraz środki chemiczne potrzebne do mycia instalacji. Zastosowanie pełnej automatyzacji procesu wpływa na płynność i dokładność procesu.
System ciągłej produkcji syropu sacharozowego projektowany jest pod konkretne wymagania i potrzeby zakładu, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klienta.
Poniżej przedstawiamy przykładowy system instalacji do ciągłej produkcji syropu cukrowego do 65°Bx

Surowiec do roztwarzania:     cukier kryształ, granulacja 0,5-0,8mm

Wydajność układu:  cukier   16,5 t/h

woda uzdatniona   ca. 8,9 m3/h

łącznie   25,4 t/h (19,3 m3/h)

 

Proponowana przez nas instalacja składa się z:
• Układu podgrzewania i podawania wody uzdatnionej,
• Układu roztwarzania cukru,
• Układu pasteryzacji syropu cukrowego.

Instalacja pozwala na przygotowanie syropu cukrowego w niskiej temperaturze z dokładnością nie gorszą niż ±1°Bx. Pomiar stężenia cukru z dokładnością ±0,01°Bx.

Opis procesu:

Z silosu/magazynu cukru cukier kryształ przenośnikiem ślimakowym podawany jest do zbiornika roztwarzania z zainstalowanym specjalnym turbo mieszadłem MT75 opracowane przez Spomasz Zamość. (Fot.1) Prędkość podawania cukru na bieżąco regulowana jest na podstawie rzeczywistej zawartości cukru w otrzymanym syropie. Pomiaru dokonuje się za pomocą miernika gęstości mierzącego z dokładnością ±0,01°Bx.

Przygotowany syrop kierowany jest do układu pasteryzacji opartym na wymienniku płytowym. Mieszankę pasteryzujemy w temperaturze 90°C. Zaletą naszego systemu do ciągłej produkcji syropu jest możliwość podawania syropu w temperaturze około 45°C co wpływa na oszczędność chłodu w zakładzie.

Spasteryzowany syrop w wymaganej temperaturze kierowany jest do magazynu syropu sacharozowego. (Fot.2)

Fot. 1 Turbmieszadło MT75

Fot.2 Zbiornik magazynowy syropu sacharozowego

 

Sterowanie układu oparte jest na sterowniku S7-300. Obsługa układu przez operatora odbywa się za pośrednictwem paneli operatorskich TP1500 15″ Touch firmy SIEMENS. Panele umieszczone są na układzie roztwarzania cukru oraz na układzie pasteryzacji syropu cukrowego. Rejestracja parametrów produkcji odbywa się za pomocą rejestratora E&H.