Apel POHiD: w sklepach zakładajmy maseczki

Apel POHiD
w imieniu pracowników handlu do konsumentów o noszenie maseczek w sklepach

Branża handlowa dołożyła wszelkich starań, aby uchronić swoich pracowników i konsumentów przed zakażeniem COVID-19. Poniesione zostały ogromne nakłady finansowe i organizacyjne na walkę ze skutkami pandemii. Sieci handlowe wdrożyły maksymalne środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny wykraczający ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wprowadziły szereg własnych dobrych praktyk – komentuje Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, żele do dezynfekcji rąk oraz osłony pleksi. W sklepach wprowadzono komunikację w postaci plakatów informacyjnych, komunikatów głosowych i oznakowań przy kasach. Dzięki podjętym wysiłkom pracownicy handlu pozostali zdrowi i mogli zapewnić konsumentom stały dostęp do towarów w tym trudnym czasie.

Personel placówek handlowych nie jest upoważniony do egzekwowania noszenia maseczek przez konsumentów na terenie sklepów. Apelujemy do konsumentów o noszenie maseczek i tym samym poszanowanie pracy i zdrowia pracowników handlu i ich rodzin – dodaje Juszkiewicz.