Aseptyczny liniowy automat do pakowania w gotowe opakowania TREPKO Model 106 KSP

Aby produkcję można nazwać aseptyczną należy utrzymać taki stan, w których pomieszczenia, narzędzia , materiały i inne przedmioty wewnątrz określanego środowiska są wolne od żywych drobnoustrojów, pleśni i bakterii. Innymi słowy, by móc powiedzieć, że produkcja lub produkt są aseptyczne musi być spełniony warunek, że każdy etap produkcji jest aseptyczny. Od przygotowania produktu do zapakowania go do opakowania.

Prezentowany Automat liniowy TREPKO, Model 106 KSP o wydajności do 15 500 opakowań/godzinę w pełni spełnia restrykcyjne wymagania w zakresie higieny oraz procedur czyszczenia i sterylizacji, zgodnie z normą 3A oraz EHEDG. Konstrukcja maszyny jest wykonana ze stali kwasoodpornej posiadającej podwyższoną odporność na korozję w środowiskach agresywnych i możliwość pracy w temperaturze 300/400°C (AISI 316L).
Strefa pakowania jest odizolowana od atmosfery zewnętrznej, w której przepływ
i ciśnienie powietrza sterylnego jest kontrolowany w sposób ciągły. Sterylność w przestrzeni pakowania możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji układu przygotowania powietrza. Składa się on z wentylatorów, filtrów wstępnych i filtrów sterylnych, umożliwiających usunięcie wszelkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych do 0,01 mikrona. Tak przygotowane powietrze jest nośnikiem cząstek perhydrolu i służy do zapewnienia sterylności w przestrzeni pakowania, oraz jest wykorzystywane do sterylizacji opakowań.


W maszynie liniowej TREPKO 106 KSP materiał opakowaniowy jest poddawany sterylizacji gorącym nadtlenkiem wodoru. Pozostałości nadtlenku wodoru są usuwane przez nadmuch gorącego powietrza i odprowadzane na zewnątrz hali produkcyjnej. Sterylizacja kubków odbywa się w 6 cyklach. Podczas pierwszych trzech następuje podanie podgrzanego roztwór H2O2 do kubka. W kolejnych trzech cyklach H2O2 jest aktywowany przez ciepło i następuje suszenie kubka gorącym sterylnym powietrzem. Sterylizacyjna wstępnie wyciętej folii obejmuje naniesienie ogrzanego roztworu H2O2 na wstępnie przyciętą folię. Następnie następuje aktywowanie H2O2 przez ogrzewanie promieniowaniem IR i suszenie.
Zastosowanie aseptycznej technologii umożliwia pakowanie i zamykanie produktów bez użycia środków konserwujących. Cała konstrukcja strefy dozującej i zamykającej oparta jest na aseptycznych zaworach, wolnych od zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu membranowych uszczelek. Po zamknięciu opakowania następuje kontrola szczelności dzięki zastosowaniu podgrzewanych głowić oraz czujnika, który wykrywa wadliwe opakowanie. Wykryta nieszczelność opakowania wskazana jest na pulpicie sterowniczym, a tacka zawierająca nieszczelny kubek zostanie odrzucona.
Przed oddaniem maszyny do produkcji spożywczej przeprowadzana jest walidacja sterylizacji maszyny oraz opakowań, oraz zgodnie z kwalifikacją maszyn według standardów VDMA kl. IV lub V poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych ustalana jest kategoria redukcji bakterii ( log ) . W aseptycznych, liniowych maszynach Serii 100 zagwarantowana jest redukcja bakterii na opakowaniu i zamknięciu na poziomie log 5,9.
Maszyna 106 KSP posiada stację Pick & Place, która jest zintegrowana z maszyną pakującą i pozwala na umieszczenie opakowań na tackach zbiorczych. Dzięki ofercie systemów pakowania zbiorczego przeznaczonych do integracji z Serią 100, TREPKO zapewnia pełną obsługę procesu pakowania.