System automatyzujący politykę drożdżową Incyte&Dencytee

Hamilton przedstawia:

Czujniki inline pozwalające automatyzować zarządzanie polityką drożdżową  w zakresie zadawania oraz odbioru drożdży, a także całość procesu propagacji.

Czujnik Incyte działa na zasadzie polaryzacji błony komórkowej, czujnik jest niewrażliwy na martwe oraz uszkodzone komórki. Dodatkowo Incyte jest niewrażliwy na wszystkie części poprocesowe. Zmętnienie oraz kolor nie mają dla niego znaczenia.

Drugi z czujników- Dencytee– mierzy OD. Dzięki naszej innowacyjnej technologii, czujnik jest niewrażliwy na kolor medium oraz  jakiekolwiek światła zewnętrzne. Dodatkowo nasz sposób pomiaru pozwala na pomiar w szerokim spektrum gęstości optycznej.

Oba pomiary są korelowane z pomiarami laboratoryjnymi, zapewniając dane w zakresie ilości żywych i martwych komórek oraz ich procentowej koncentracji. Wyniki są generowanie w trybie online, z aktualizacją pomiaru co 6 sekund, gwarantując pełną powtarzalność pomiaru oraz umożliwiając pełną automatyzację w zakresie zarządzania drożdżami.