HoReCa wspierana przez Brewers of Europe

The Brewers of Europe rozpoczęło kampanię, zgodnie z koncepcją #reconnect, wzywającą do wsparcia sektora hotelarsko-gastronomicznego w celu rozmrażania gospodarki po lockdownie.

Setki tysięcy barów, pubów, kawiarni i restauracji w całej Europie będą potrzebowały stałego i ciągłego wsparcia. Dodatkowo sektor gastronomiczny będzie musiał na nowo przekonać swoich klientów do powrotu. Zachodzi jednak obawa, że wiele miejsc nie zostanie ponownie otwartych. Jest to spowodowane zwiększonymi kosztami, zmniejszoną wydajnością oraz ograniczoną liczbą klientów.

Chętni mogą pokazać swoje wsparcie i dzielić się własnymi historiami za pośrednictwem portalu internetowego lub mediów społecznościowych, używając hasztagu #RECONNECT

Jednak zrewitalizowany sektor HoReCa, wspierany przez dobrze prosperującą branżę piwowarską, będzie mógł odnotować wzrost wartości, dochodów i tworzenia kolejnych miejsc pracy, przyczyniając się do ożywienia gospodarki i pobudzenia społeczeństwa.

Dlatego Brewers of Europe i jej członkowie, wspierając interesy dziesięciu tysięcy browarów w Europie, wzywają do wsparcia firm z sektora HoReCa.

Aby zapewnić bezpieczny i skuteczny star oraz wspierać osoby, które najbardziej ucierpiały z powodu lockdownu, Brewers of Europe wzywa państwa członkowskie UE do skorzystania z opcji przewidzianych w obowiązującym prawodawstwie UE.

Informacje o tych opcjach można znaleźć w nowym portalu internetowym kampanii reconnect.beer.

 

źródło: brewersofeurope.com