Prognoza gospodarcza: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności

W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne. Ponieważ znoszenie środków izolacji postępuje wolniej, niż zakładano w prognozie z wiosny, wpływ na aktywność gospodarczą w 2020 r. może być większy od przewidywanego.

Ekonomiczne skutki środków izolacji są poważniejsze niż początkowo przewidywaliśmy. W dalszym ciągu zmagamy się z trudnościami i stoimy w obliczu ryzyka, w tym kolejnej dużej fali zakażeń.

W dalszym ciągu musimy chronić pracowników i przedsiębiorstwa i ściśle koordynować naszą politykę na poziomie UE, aby zagwarantować, że wyjdziemy z kryzysu silniejsi i zjednoczeni.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom

Według prognozy gospodarczej z lata 2020 r. gospodarka strefy euro skurczy się o 8,7 proc. w 2020 r., natomiast w 2021 r. wzrośnie o 6,1 proc.

Z kolei gospodarka całej UE ma się skurczyć o 8,3 proc. w 2020 r. i wzrosnąć o 5,8 proc. w 2021 r. W 2020 r. przewiduje się więc znacznie większy spadek aktywności gospodarczej, niż zakładano w prognozie z wiosny.

Niezmienna prognoza inflacji

Ceny ropy naftowej i żywności wzrosły bardziej niż oczekiwano. Przewiduje się, że ich wpływ zostanie wyrównany w efekcie słabszych perspektyw gospodarczych oraz skutków obniżek podatku VAT.

Przewiduje się, że odbudowa gospodarki nabierze tempa w drugiej połowie 2020 r.

Inflacja w strefie euro ma według obecnych prognoz wynieść 0,3 proc. w 2020 r. i 1,1 proc. w 2021 r. Dla całej Unii przewiduje się, że inflacja wyniesie 0,6 proc. w 2020 r. i 1,3 proc. w 2021 r.

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas ponad pół miliona ludzi na całym świecie i liczba ta wciąż rośnie. Nasza prognoza pokazuje dramatyczne skutki gospodarcze tej pandemii. Działania polityczne w całej Europie pomogły złagodzić wstrząs dla naszych obywateli, ale wciąż pogłębiają się rozbieżności i nierówności oraz wzrasta niepewność.

Dlatego tak ważne jest osiągnięcie szybkiego porozumienia w sprawie planu odbudowy zaproponowanego przez Komisję, aby w tym krytycznym okresie dać naszym gospodarkom zarówno większe poczucie pewności, jak i nowy zastrzyk finansowy.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki
Wyjątkowo wysokie poziomy ryzyka

Ryzyko, że prognozy się nie sprawdzą, jest również wyjątkowo wysokie i dotyczy przede wszystkim niekorzystnych czynników.

W dalszym ciągu zasadniczo nie wiadomo, jaka będzie skala i czas trwania pandemii oraz ewentualnych przyszłych środków izolacji. W prognozie zakłada się, że środki izolacji będą nadal znoszone i nie będzie „drugiej fali” zakażeń. Istnieje jednak znaczne ryzyko, że negatywne skutki dla rynku pracy mogą być bardziej długotrwałe, niż się przewiduje, a trudności z płynnością w przypadku niektórych przedsiębiorstw mogą się przekształcić w problem niewypłacalności.