O odpadach opakowaniowych – raport ROP w sektorze gospodarki odpadami

Analiza oraz szacunki wskazują, że dla odpadów opakowaniowych obecna skala partycypacji wprowadzających produkty na rynek w kosztach zagospodarowania odpadów opakowaniowych nie przekracza 40 mln PLN rocznie, przy faktycznych kosztach zagospodarowania szacowanych na ok. 1,4 mld PLN rocznie – czytamy w raporcie Instytutu Jagiellońskiego „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w sektorze gospodarki odpadami”

pełny raport do pobrania tutaj:

http://jagiellonski.pl/files/other/Rozszerzona_odpowiedzialnoYY_producenta_w_sektorze_gospodarki_odpadami_-_RAPORT_IJ.pdf