Produkcja piwa a środowisko

2,9 hl wody na 1 hl gotowego piwa zużywa się w browarach Grupy Carlsberg. Ambicje są jednak większe: do roku 2030 firma chce dojść do wartości 1,7 litra wody na litr piwa.

Monitorowanie i redukowanie zużycia wody, inwestycje w browarach i wdrażane innowacje, pozwalają efektywnie gospodarować wodą i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ponownie. Program zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards ZERO” jest odpowiedzią na wyzwania takie jak zmiany klimatu, niedostatek wody i problemy dotyczące zdrowia publicznego. Program jest integralną częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg i składa się z czterech ambicji oraz odpowiadającym im celom, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r. Te ambicje to: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Together Towards ZERO opiera się na naukowym podejściu i jest zgodny z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pełny raport zrównoważonego rozwoju firmy dostępny tutaj: https://carlsbergpolska.pl/media/39946/carlsbergpolska-raportzrownowazonegorozwoju-2019.pdf