Buraczki niezjadliwe

W związku ze skargą konsumenta Państwowa Inspekcja Sanitarna pobrała do analizy próbki buraczków wiórków. Na podstawie oceny laboratoryjnej w produkcie stwierdzono: w 3 z 4 pobranych próbek obecność pleśni, w 2 z 4 próbek obecność zanieczyszczeń biologicznych (martwe, zasuszone szkodniki), natomiast w 1 z 4 próbek obecność czterech odłamków szkła.

Nie należy spożywać produktu z partii 15.07.2021/B i datą minimalnej trwałości: 15.07.2021 wyprodukowanego dnia 15.07.2020 r