Carlsberg liczy wodę z WWF

Fundacja WWF udostępniła narzędzie pod nazwą „Water Risk Filter”, które umożliwia użytkownikom ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i kurczącymi się zasobami wodnymi. Narzędzie pozwala też na planowanie działań minimalizujących te ryzyka. Szacuje się, że globalny PKB na obszarach zagrożonych niedoborem wody z 10% w 2020 r. wzrośnie do 46% w 2050 r. Scenariusze ujęte w „Water Risk Filter” już dziś pokazują, że prawie połowa światowego PKB może w 2050 r. pochodzić z obszarów o wysokim ryzyku deficytu wody.

Ariane Laporte-Bisquit, szefowa projektu WWF Water Risk Filter.

Firmy dostrzegły w końcu rosnące ryzyko związane z wodą i powinny pilnie podjąć działania minimalizujące ten problem oraz wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z kurczącymi się zasobami wodnymi – powiedziała Ariane Laporte-Bisquit, szefowa projektu WWF Water Risk Filter. – Dzięki wykorzystaniu nowych scenariuszy dostępnych w systemie Water Risk Filter, firmy i inwestorzy będą mogli lepiej oceniać, reagować i planować działania służące budowaniu ich odporności na zmiany klimatyczne i niedobory wody – dodała.

Narzędzie Water Risk Filter, z którego korzystają już tysiące użytkowników, umożliwia firmom i inwestorom przeprowadzanie perspektywicznych analiz w oparciu o zaproponowane scenariusze, aby ocenić ewentualne ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi i deficytem wody. System służy też do długoterminowego planowania oraz wypracowywania strategii odporności na te ryzyka. Kilka międzynarodowych firm, wśród nich Grupa Carlsberg, już testują nowe scenariusze opracowane przez WWF.

Stosując się do rekomendacji TCFD oraz dostrzegając konieczność przygotowania się na ryzyko związane z niedoborem wody w wyniku zmian klimatycznych, Grupa Carlsberg była pierwszą firmą, która przetestowała nowe scenariusze WWF Water Risk Filter. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak niedobór wody może wpłynąć na funkcjonowanie naszych browarów w roku 2030 i 2050. Dzięki różnym scenariuszom, mogliśmy to zjawisko przeanalizować – powiedział Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Sustainability w Grupie Carlsberg, która już od 2017 roku korzysta z narzędzia WWF, by oceniać ryzyko operacyjne związane
z zasobami wodnymi na terenach zagrożonych, gdzie funkcjonuje kilka browarów grupy.

Zobowiązaliśmy się do niemarnowania wody w naszych browarach i w tym celu wykorzystujemy światowej klasy, efektywne rozwiązania. Dzięki partnerstwom, między innymi z WWF, chronimy wspólne zasoby wodne na obszarach wysokiego ryzyka. Woda jest kluczowym składnikiem piwa oraz niezbędnym zasobem w procesie jego warzenia. W zmieniającym się klimacie, ryzyko związane z jakością i dostępnością wody będzie coraz bardziej powszechne. Dlatego współpracujemy z WWF, aby lepiej zrozumieć te zagrożenia i zaplanować działania, które poprawią naszą odporność na te zmiany – dodał Simon Boas Hoffmeyer.

źródło: Carlsberg,

https://waterriskfilter.panda.org/