Inwestycje: tańszy prąd w OSM Włoszczowa

1400 MW energii elektrycznej miesięcznie zużywa mleczarnia we Włoszczowie. Wkrótce ta energia będzie tańsza i bardziej ekologiczna, dzięki inwestycji w proces trójgeneracji.


Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego.

Rocznie będziemy wytwarzać około 8 tysięcy MW energii. Czyli w ciągu roku silnik pracował będzie około 8 tysięcy godzin. Całkowita suma kosztów wytworzenia energii będzie znacznie niższa niż dotychczasowa, fakturowana przez zakład energetyczny. Dodatkowym wsparciem finansowym państwa dla tego typu przedsięwzięć jest premia kogeneracyjna, wynosząca do 140 złotych do 1 MW, co w skali roku da kwotę około 1 miliona złotych – mówi Ryszard Pizior, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.


W OSM Włoszczowa proces technologiczny polegał będzie na rozprężeniu gazu ciekłego o niskiej temperaturze w stacji regazyfikacji, następnie dostarczeniu go do silnika gazowego, gdzie będzie spalany. Wyposażony w prądnicę silnik wytworzy energię elektryczną. Za pomocą absorbera zakład produkował będzie energię cieplną. Inwestycja daje w perspektywie również możliwości produkcji pary technologicznej.
Koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych.

OKIEM EKSPERTA

Grzegorz Drabik, TEDOM Poland Sp zoo: Własne źródło wytwarzania energii elektrycznej w ramach procesu wysokosprawnej kogeneracji lub trigeneracji to rozwiązanie, które przynosi znaczne oszczędności. Zarówno w zakładach przemysłowych jak i innych przedsiębiorstwach czy obiektach, które mają stałe i stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, kogeneracja to sposób na znaczące obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem prądu i ciepła. Własna instalacja kogeneracyjna pozwala osiągać realne korzyści nie tylko bazując na relacji ceny prądu do ceny gazu ale także bazując na systemie wsparcia dla takowych instalacji w oparciu o Ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto biorąc pod uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie energii elektrycznej zaczęła być pobierana opłata mocowa, własne źródło prądu i ciepła (a także chłodu) na jakie zdecydowała się OSM we Włoszczowie to bardzo trafiona inwestycja.
AGROkurier 1_2021