Nagroda za zwalczanie bakterii w wodach smakowych

Dr inż. Hubert Antolak, młody naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał nagrodę naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę doktorską Bakterie Asaia spp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych oraz 8 artykułów związanych tematycznie z tą rozprawą.

Hubert Antolak został doceniony za wyniki badań związanych z izolowaniem bakterii Asaia spp. skażających smakowe wody mineralne i napoje izotoniczne.

Interesowała mnie zdolność bakterii należących do rodzaju Asaia do tworzenia biofilmów oraz syntezowania związków barwnych (karotenoidów) i lotnych, które przyczyniają się do pogorszenia walorów sensorycznych produktów zanieczyszczonych tymi bakteriami – wyjaśnia laureat. – Trzeba przy tym dodać, że szczepy Asaia spp. są stosunkowo mało wrażliwe na środki dezynfekcyjne stosowane w przemyśle napojów bezalkoholowych, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań recepturowych i technologicznych. Istotnym aspektem moich badań było zastosowanie naturalnych strategii zwalczania tych bakterii z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych i soków owocowych, bogatych w związki bioaktywne, o właściwościach antydrobnoustrojowych i antyadhezyjnych – powiedział Antolak.

Hubert Antolak jest adiunktem w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Warto zaznaczyć, że Instytut ten jest jedną z niewielu jednostek naukowych na świecie zajmujących się tematyką bakterii Asaia spp. Obecnie prowadzi badania mające na celu zastosowanie konsorcjów bakterii kwasu octowego, bakterii kwasu mlekowego i drożdży do nowych napojów bezalkoholowych.

źródło: Politechnika Łódzka