Brodacz SA na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

komunikat pojawił się 5 stycznia 2020 na stronie KNF:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne#72185

Jak informuje bankier.pl, chodzi o skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dotyczącego dokonania oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków.

Browar Brodacz SA to firma korzystająca z nowoczesnych narzędzi pozyskiwania kapitału. Poniżej screen zbiórki z 2019 roku

`źródło: https://brodacz.beesfund.com/