Piktogramy ułatwiające segragację w sieci Biedronka

Do plastiku czy do zmieszanych? Przeciętny konsument podejmuje tę decyzję kilkanaście razy dziennie. Aby zachęcić klientów do segregacji odpadów sieć Biedronka stopniowo wprowadza piktogramy segregacji na opakowaniach produktów swoich marek własnych.

Opakowania są opatrzone odpowiednim oznaczeniem, informującym o kolorze pojemnika na odpady, do którego powinny trafić ich poszczególne elementy.

Odpowiednia gospodarka odpadami zaczyna się od konsumentów. Dlatego wprowadzenie przez Biedronkę piktogramów segregacji na produktach marek własnych to inicjatywa realnie kształtująca ekologiczne postawy wśród klientów sieci.

Michał Mikołajczyk, prokurent Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.