Alpla rePETuje

ALPLA w 2020 r. uruchomiła w swoim zakładzie PET Recycling Team w Radomsku dodatkową linię wytwarzania rPET, czyli tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. W rezultacie wydajność produkcji wysokiej jakości rPET w tej fabryce wzrośnie z 15 000 do 30 000 ton rocznie.

By uzyskać taką ilość materiału, trzeba przetworzyć około 1,7 mld zużytych butelek. Tworzywo rPET z zakładu PRT Radomsko może być stosowane do produkcji opakowań do żywności i jest w dużej mierze w ten sposób wykorzystywane np. w branży napojowej.

Alpla wystartowała z kampanią rePETujemy, mającą na celu pogłębianie wiedzy na temat tworzyw sztucznych