Cztery trendy spożywcze według Cargill

Przy światowej populacji osiągającej 7,8 miliarda w 2021 r., zrównoważone rolnictwo zajmuje centralne miejsce wśród technologii rolnych. Cargill podaje cztery trendy, na które trzeba zwrócić uwagę.

Trend 1:

Rolnictwo regeneracyjne
Intensywna uprawa przyczynia się do degradacji gleby. Rezultatem będzie spadek różnorodności biologicznej i stagnacja upraw. Produkcja żywności musi więc iść w parze z dbałością o stan gleby i umiejętnym gospodarowaniem jej zasobami. Cargill dokłada starań, by te regeneracyjne praktyki rolne przyniosły korzyści długoterminowe rolnikom, jednocześnie przyczyniając się do realizacji zobowiązania klimatycznego podjętego przez firmę – dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych w globalnych łańcuchach dostaw o 30% na tonę produktu do 2030 r.

Trend 2:

Białka roślinne
Coraz więcej konsumentów dąży do włączenia żywności pochodzenia roślinnego do swojej diety. Według badań przeprowadzonych przez Deloitte, wzrost w sektorze roślinnym był w dużej mierze spowodowany pojawieniem się konsumenta „fleksitarnego” czyli osób, które nadal spożywają mięso i nabiał, ale starają się zmniejszyć jego spożycie, jak również stale rosnąca grupa wegetarian i wegan.
Zdaniem firmy Cargill, potrzebujemy zarówno białka zwierzęcego, jak i alternatywnego, aby zaspokoić przewidywany 70% wzrost globalnego zapotrzebowania na białko w ciągu najbliższych 30 lat. Dlatego tak ważne jest wspieranie produkcji wszystkich form białka, by wyżywić rosnącą populację i chronić planetę.

Trend 3:

Innowacyjne pasze dla zwierząt
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod, jak upcykling produktów ubocznych zbóż i ponowne wykorzystanie odpadów owadów jako nawozu organicznego, produkty firmy Cargill mają pozytywny wpływ na środowisko. „Zdajemy sobie sprawę, że planeta ma ograniczone zasoby” – powiedziała Pilar Cruz, prezes działu Aqua Nutrition firmy Cargill. „Naszym zadaniem jest znalezienie innowacyjnych opcji pasz, które chronią naszą planetę i wspierają zrównoważoną produkcję białka”
Dlatego firmy Cargill i InnovaFeed wprowadzają na rynek paszę dla ryb, która zawiera białko owadów. Przyniesie to dodatkowe korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ firma wykorzystuje produkty uboczne z rolniczej produkcji skrobi i cukru do karmienia larw czarnych żołnierzy, znanych jako Hermetia illucens. Gdy larwy osiągną określony etap, z larw pobiera się białko i olej, aby wykorzystać je jako paszę dla zwierząt domowych, gatunków akwakultury i młodych zwierząt.

Trend 4:

Składniki z przyjazną etykietą
Coraz więcej konsumentów szuka żywności i napojów, które zapewniają wysokie doznania smakowe, a jednocześnie są wytwarzane w sposób przyjazny dla środowiska. Badania przeprowadzone przez firmę Cargill pokazują, że konsumenci są skłonni zapłacić więcej za marki, które inwestują w inicjatywy środowiskowe lub społeczne, które są zgodne z ich przekonaniami. Badanie, w którym wzięło udział ponad 7 000 konsumentów w 10 krajach europejskich, miało na celu głębsze zrozumienie percepcji, zamiarów i deklarowanych zachowań konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wynika z niego, że aż 70% konsumentów bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji o zakupie żywności i napojów.