Ekoinwestor 2021 w MLECZARSTWIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie zakłady przetwarzające mleko do udziału w kolejnej edycji branżowego konkursu, promującego działania prośrodowiskowe. Udział w konkursie jest bezpłatny. Cele Konkursu: podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu mleczarskiego promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie, prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzystania energii, wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, wyróżnienie najciekawszych projektów środowiskowych zrealizowanych w przemyśle mleczarskim, … Czytaj dalej Ekoinwestor 2021 w MLECZARSTWIE