Ekoinwestor 2021 w Przemyśle Rozlewniczym

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli zakładów rozlewających soki, napoje i nie tylko, do udziału w kolejnej edycji branżowego konkursu, promującego działania prośrodowiskowe. Udział w konkursie jest bezpłatny. Cele Konkursu: podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu napojowego promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie, prezentacja rozwiązań efektywnego wykorzystania energii, wskazywanie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, wyróżnienie najciekawszych projektów … Czytaj dalej Ekoinwestor 2021 w Przemyśle Rozlewniczym