Odzysk biogazu w browarze Okocim

Carlsberg Polska zainwestował w rozbudowę instalacji odzysku biogazu i budowę instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby projektowanej kotłowni gazowej w Brzesku. Inwestycja miała na celu wykorzystanie powstającego biogazu na oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Szacowana średniodobowa ilość powstającego biogazu pokrywa w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na ogrzewanie tych komór oraz budynków na obszarze oczyszczalni.

Wartość inwestycji biogazowej w Brzesku to 1,7 mln zł. Dzięki niej całkowicie wyeliminowaliśmy koks jako paliwo. To ważne osiągnięcie Browaru Okocim na drodze redukcji emisji CO2, które przybliża nas do realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. Jednym z jej celów jest ZERO emisji CO2 w browarach należących do Grupy do 2030 r. – mówi Michał Turlej, kierownik oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim w Brzesku.

Na wypadek sytuacji braku biogazu (np. z powodu awarii lub braku osadu) wykonano także przyłącze gazu ziemnego jako rezerwowego źródła zasilania kotłowni.

W trosce o wodę

W browarach Carlsberg Polska zmalało także zużycie wody do produkcji piwa. W 2020 r. średnie zużycie wody wynosiło 2,66 litra na litr gotowego piwa (w porównaniu do 2,89 l/l w 2019 r.).